Kullanıcı Değerlemesi:  / 31
Kötüİyi 

 Alevileri Bekleyen Tehlike

 

Bugün alevileri bekleyen tehlikeler çok büyük boyutlara ulaşmıstır bir olma iri olma diri olma zamanıdır...

                        Anadolu Aleviliğinin tüm muhteşemliğine, başarısına rağmen yüzyıllardan beri bir saldırıya ve tasfiyeye maruz kaldığı hepimizin biliyoruz. Alevilik benzeri bir toplum-inanç yapılanışı Türk ve uygarlık tarihinde bulunmamasına karşılık bu cahilce düşmanlık çok acı vericidir. Aslında bu yaşanan sosyolojik olarak Türk toplumunun yabancılaşma sürecini göstermektedir. Ülkemize olan büyük katkısı, edebiyat ve müziğe getirdiği zenginlik, Türkmen geleneklerini sürdürerek yaşattığı milli unsurlar, Atatürk ile cumhuriyete olan büyük sevgi ve bağlılığına rağmen görülmeyen, yok sayılan bir inanç, bir kültür ve bir topluluk…

                       Alevilige yapılan bunca olumsuz girişimlerin sonu hiçbir zaman gelmedi. Aleviliğin tarihi adeta bu saldırılara karşı mücadelelerin bir toplamı olarak oluştu. Bugün yine Atatürkçülük, bağımsızlık, ulusallık, laiklik karşıtı kimi güçler, Aleviler üzerine her zamankinden daha sinsi daha şer olan projelerini uygulamaya çalışıyor. Alevilerin aydın ve tavizsiz duruşundan rahatsız olan bu karanlık ittifak, uluslar arası alandaki işbirlikçileriyle el ele verip Alevilere saldırıyor.

                       Peki, niçin rahatsızlar Alevilerden? Cevap çok açık. Türkiye bir tasfiye hareketi ile karşı karşıya. Atatürk Türkiyesi bitirilmek isteniyor. Tabi bu noktada da karşılarına Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve laik bir topluluk olarak Aleviler çıkıyor. Aslında bu şer cephesinin büyük bir korku içinde olduğu anlaşılıyor. Korkuları, Büyük Ortadoğu Projesi (B.O.P.)bağlamında Türkiye’yi bir şeriat-molla ülkesine dönüştürmeyi başaramamak. 

                        Herkes bilsin ki; Alevilerin Atatürk’e, Türkiye’ye ve demokrasiye sevdaları ezelidir. Gerici zihniyet amacına ulaşmak için birçok oyun oynuyor. Kalkıp cemevlerini yasallaştırılacağından, Alevi dedelerine maaş bağlanacağından dem vuruyor.  Bir kere Alevilikteki ocak kurumu vardır. Alevilikte camide olduğu gibi önüne gelen hoca aklına düşen cemaat olmaz. Dedelik ve taliplik doğuştan alınan inanç statüleridir. Bu statüler inanç-dede ocakları çevresinde uygulanır. Her ocak, On İki İmamlar’dan gelen bir eren tarafından kurulmuştur. İnancımıza göre dedeler seyyid soyundandır. Belli aileler dede soyundan olup dedelik, babadan oğula geçmektedir. Bu ocaklı dedelerin dışında kimse Alevilerin inanç önderi olamaz.

                     Taliplik de babadan oğula geçmektedir. Her talip ailesinin bağlı olduğu bir inanç-dede ocağı vardır. Taliplere dedeliği sadece bağlı olduğu ocağın dedeleri yapabilir. Dedelik-taliplik temelli organize olan ocaklar bu yapılanış ile ikrar, musahiplik, görgü, dar, düşkünlük, cem ve diğer inanç ritüellerini gerçekleştirir. Her Alevi inanç-dede ocağı müstakil bir güç olmayıp el ele el Hakka şeklinde ifade edilen bir bütünsel organizasyonla başka bir ocağa bağlıdır. Bu sistemle Alevilik içerisinde öznel yorumların oluşmasının ve çözülmelerin yaşanması engellenmiştir. 

                       Aydınlanma karşıtlarının, Alevilere dönük ne tam olarak dillendirdikleri ne de reddettikleri açılım oyununun bir diğer kartı ise dedelere kadro verilmesi ve maaş bağlanmasıdır. Siyasal İslamcıların, Alevileri tanımadıklarının önemli bir delili de bu safsatadır. Tarihleri boyunca din ve ibadeti para ile satan ulemaya, hocaya karşılık Türkmen’in dedesi, canı pahasına talibinin inanç hizmetlerini yerine getirmiştir. Bu yol bize ecdadımızın, Ehl-i Beyt’in emaneti diyerek günümüze kadar tarihsel misyonlarını sürdürmüştür. Birilerini rahatsız eden Alevi pirlerinin işte bu inancıdır. İfadesi bile çirkin ama para ile satın almaya çalıştıkları Alevi dedeleri, Pir Sultan’ca; dönen dönsün ben dönmezem yolumdan diyerek yola, Ehl-i beyt’e, On İki İmamlara, Hünkar Hacı Bektaş Veli’ye yaraşır olanı tarih boyunca sergilemiş olup bundan sonra da aynı şekilde yaşatacaktır.

                    Bunların haricinde bugün malesef sistemli bir şekilde alevilerin içine bölücü unsurlar nifak tohumlarını ekmeye çalısmakta özellikle alevi genclerinin icinden Atatürk ve vatan sevgisini cıkartıp sanki kendilerinden gibi görünerek aleviligin özunden hiç olmayan ve alevilikle bagdasmayan seylerin alevilerde oldugunu söylemeye çalısmaktadırlar. Alevilikte olmayan düşünce kişi ve olayları sanki aleviligin içinde gibi göstermeleri ve bu şekilde alevilik icinde alevilikle ilgisi olmayan bir taban olusturmaya çalıştıkları ve özellikle bazı alevi genclerde bunu basarmaya basladıkları gözlenmetedir

                  Özellikle bilgisiz ve ergen çaglardaki genc nesilde bu kişiler oldukca fazla yer elde etmeye basladıgı görülmektedir. Bu tehlikeye karsıda alevi önderlerinin dedelerinin pirlerinin acil önlemler alması gelecek kusaklarda aleviligin dogru ögrenilmesi ve birliginin bozulmaması icin öncelikli hayati önem tasımaktadır.

                    Unutulmamalıdırki gecmiste yüzbinlerce alevi katliamına rağmen bugun hala aleviler varlıgını sürdürüyorsa bunun en büyük nedeni birliklerini dirliklerini ve iriliklerini bozmadıkları icindir. 

                    Bizler Anadolu Alevileri olarak tarih boyunca bu kutsal Anadolu topraklarına sevgimizi, emeğimizi ve kanımızı verdik. Hiçbir zaman bölen, ayıran, dışlayan, öldüren olmadık. Bu insancıllık Alevilere, İmam Ali’den İmam Hüseyin’den, Hacı Bektaş Veli’den ve erenlerden kaldı. Alevilerin Türkiye’ye ve dünya halklarına seslenişini Pir Sultan’ın şu dörtlüğü ile özetlemek mümkündür.

 “Ben bu gün elime almadım sazım

Arşa direk oldu avazım

Dört şey vardır karındaşa çok lazım

Bir ilim, bir kelam, bir nefes, bir saz”

                       Son olarak diyebilirizki Aleviler sayısal olarakta çoğalmaya devam etmeli ve her ailede en az 3 çocuk bakabilecek ekonomik ve bilinç düzeyine ulaşmalıdır.

                     Anadolu Alevileri gelecekte de bilimin yolunda yürüyecek, Atatürk'ün izinde olacaklar ve inandıkları doğruyu söyleyecek, inançlarını sazlarıyla kainata haykıracaklardır. (alıntı)

 

 

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort