Kullanıcı Değerlemesi:  / 6
Kötüİyi 

Yolumuzun erkanı 4 Kapı 40 Makamdır. Bu 4 Kapı ve 40 Makam şöyledir.

 

4 Kapı;

Şeriat Kapısı 

•Tarikat Kapısı 

•Marifet Kapısı 

•Sırr-ı Hakikat Kapısı 

 

1-Şeriat Kapısı; 

  •İman getirmek 

  •İlim öğrenmek 

  •Namaz, oruç, zekat ve hac ve gaza eylemektir ve cenabetten arınmaktır. 

  •Helal istemek, kazanmak, faizi haram saymaktır. 

  •Nikah Kıymak 

  •Hayz ve Nifazın Nikahı haram eylemesi 

  •Arı giymek, arı yemek 

  •Sünnet-i Cemaat 

  •Şefkat 

  •Emri marut, yaramaz işlerden kaçınmak. 

 

2- Tarikat Kapısı;

  •Eğitim ve öğretim müessesesidir 

  •El alıp tövbe kılmak 

  •Mürid olmak 

  •Saçın gidermek ve libasını giymek (gösterişsiz kılık kıyafette bulunmak.) 

  •İnsanın nefsi ile mücadele etmesi 

  •Hizmet etmek 

  •Korku (hata yapmaktan, gönül kırmaktan,kötülük yapmaktan kork) 

  •Umut tutmak 

  •Hırka, (sadelik), Zembil(Hakkın yolunda giden, ulu tanrının dostluğunu arayan , kendisine tanrıtanrı sevgisinin ateşiyle yol gösterecek aydınlatıcı aramak için durmadan gezip dolaşmayı), Makas(dünya ile ilgili her türlü ihtirasın tehlikeli olabilecek her türlü düşüncenin zihinlerden sökülüp atılması), Seccade (Tanrının karşısında insan oğlunun ne kadar aciz olduğunu kavrayarak kibir hırs kendini beğenmişlik gibi duygulardan uzak durmak), İbret , Hidayettir. 

  •Sahib-i makam sahib-i cemiyet, (Çevresinde kendisine ve bilgisine güvenen bir topluluk oluşturabilecek bir kişi sahib-i cemiyet olacak) 

  •Aşk ve Şevk ( Bu makama gelmiş Hak , bu kapıda aldığı gereli bilgi birikimi ile, belli bir olgunluk düzeyine ulaştıktan sonra ve sağlam ahlak değerlerine sahip olduktan sonra yoluna yine devam ederek o kutsal amacına ulaşmak ister bunun özlemini duyar. Böyle özlemi duyan Tarikat kapısından Marifet Kapısına gelmiştir. 

 

3- Marifet Kapısı; 

   •Bu kapıda Yolun Talibi daha derin araştırmalar ve incelemeler yaparak doğruları ve Hakkı daha derinden keşfedecektir. 

  •Edep (Yolumuzun ahlak kurallarına aykırı hiçbir davranışta bulunmamaktır.) 

  •Korku ( İnsanları çirkin ve zararlı düşüncelerden koruyacak bir güç kaynağıdır.) 

  •Perhis/ Yetinmek ( Her türlü aşırı istek ve yönelişlerden ve her türlü aşırı düşünce ve duygulardan perhizkarlık yapması) 

  •Sabır / Kanaat (İnsan ancak sabır ile karşılaştığı zorlukların üstesinden gelir.) 

  •Utanmak (Utanma duygusunu hisetmek ve taşımak olgunlaşmanın bir çok başka önemli ve değerli ögesini oluşturur.) 

  •Cömertlik ( Bir insan , bir arif kişiye gerçek bir Tanrı dostuna cömertlik yakışır.) 

  •İlim ( İnsan ancak ilim ile yolunda sağlıklı yürüyebilecektir.) 

  •Miskinlik (Gösterişsiz yaşamak) 

  •Marifet ( Kaynağını bilimden ve ulu Allaha karşı duyulan sonsuz bir sevgi , bir doyumsuz aşkve bitmez bir özlemden alan hem bilim hemde sezgi ve içe doğma yoluyla yüce tanrının zatıve kainatın oluşumuyla ilgili tüm sırları sakladığı tüm gerçekleri bilme alma halidir.) 

  •Kendini bilmek (Kendini bilen kişi Hakkı da görmüş olur. Ve insanı-ı Kamil olmak yolunda büyük bir adım daha atılmış olur.) 

 

4- Hakikat Kapısı; 

  •İnsan bu kapıdan geçtikten sonra Tanrı dostluğuna kavuşmak o sonsuz deryaya ulaşarak , orada eriyerek yok olan bir damla haline dönüşmenin hazzını tadar. Bundan sonra dönüp insanlığa hizmete gitme kapısıdır. 

  •Toprak olmak ( alçak gönüllü olmak) 

  •72 Milleti ayıplamamak (Dünya insanlığının hiç birini hor görmemek ve ayıplamamaktır.) 

  •Elinden geleni men kılmamak (Kişisel fedakarlıklar yaparak dilek sahibinin derdine derman olmaktır.) 

  •Herşeyin kendisinden güven kılması 

  •Tanrıya rıza göstermek 

  •Sohbet 

  •Seyir (İnsan tasavvuf felsefesine göre 3 önemli yolculuk yapar. 1- Tanrı katında bir aslı ve gerçeği olarak yaratılır ve dünyaya gelir . 2- dünyada insanlar kamil olabilme uğruna verdiği çabalar sonucunda makamına ulaşır. 3- Tanrıya seyirdir. 

  •Sırr (Gerçek olan tek varlık Yüce Allah’ın varlığıdır. Dolayısıyla gerçekle ilgili sırlar , Allah’a ait sırlardır. 

  •Münacattır. (Tanrıya ulaşma , O’na sığınmadır.) 

  •Müşahade (Tanrının cemalini görebilmek o erişilmez zevke erebilmek yeri , mutlak gerçeğe ulaşmaktır.)

 

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort