Kullanıcı Değerlemesi:  / 8
Kötüİyi 

ALEVİ-BEKTAŞİ KRONOLOJİSİ

  

570   Hz. Muhammed'in doğumu (20 Nisan 571)

609   Hz. Fatıma'nın doğumu (18 Ocak)

621   Mirac olayı

622   Hicret

622   Hz. Muhammed'in Hz. Ali ile Musahib olması

623   Hz. Ali'nin Hz. Fatıma ile evlenmesi 

624   İmam Hasan'ın doğumu (11 Nisan)

625   İmam Hüseyin'in doğumu (25 Şubat)

632   Peygamber veda konuşmasında yerine Hz. Ali'yi atadı (23 Şubat)

632   Peygamberimiz Hz. Muhammed'in vefatı (8 Haziran)

656   Cemel Savaşı (4 Aralık)

656   Sıffeyn Savaşı ve Hakem Olayı :657 Sıffin Savaşı (26 Temmuz)

656   Hz. Ali'nin Halife olması

661   Hz. Ali'nin şehadeti (24 Ocak)

670   İmam Hasan'ın şehadeti (25 Mart)

676   İmam Muhammed Bakır'ın doğumu (16 Aralık)

680   Kerbela Olayı - Hz. Hüseyin'in şehadeti (10 Ekim)

699   İmam Cafer-i Sadık'ın doğumu

713   İmam Zeynel Abidin'in şehadeti

733   İmam Muhammed Bakır'ın şehadeti (28 Ocak)

745   İmam Musa Kazım'ın doğumu

746   Eba Müslim'in Horasan'a gitmesi

747   Horasan da Eba Müslim'in ayaklanması

765   İmam Ali Rıza'nın doğumu (29 Aralık)

766   İmam Cafer-i Sadık'ın şehadeti

799   İmam Musa Kazım'ın şehadeti

811   İmam Muhammed Taki'nin doğumu (11 Nisan)

818   İmam Ali Rıza'nın Şehadeti

827   İmam Ali Naki'nin doğumu

835   İmam Muhammed Taki'nin şehadeti

846   İmam Hasan Askeri'nin doğumu

858   Hallac-ı Mansur'un Doğumu

868   İmam Ali Naki'nin şehadeti

869   İmam Muhammed Mehdi'nin doğumu

922   Hallac-ı Mansur'un Bağdat'ta işkence ile katledilmesi (26 Mart)

1123   Rübaileri ile tanınan Hayyam'ın Hakka yürümesi (1132)

1150   Tac'ül-Arifin Seyyid Ebu'l-Vefa'nın Hakka yürümesi

1167   Piri Türkistan diye tanınan Hoca Ahmet Yesevi'nin Hakka yürümesi

1219   Moğol İstilasının başlaması ve Anadolu'ya doğru Derviş Göçleri

1240   Babailer isyanı

1240   Baba İlyas-ı Horasani'nin Hakka yürümesi

1240   Baba İshak'ın Hakka yürümesi

1240   Ayn'üd-Devle'nin Hakka yürümesi

1240   Emirci Sultan'ın Hakka yürümesi

1252   Safevi soyunun ceddi Şeyh Safiyüddin Erdebil civarında doğuyor.

1290   Baba İlyas-ı Horasani'nin oğlu Muhlis Paşa'nın Hakka yürümesi

1293   Sarı Saltık'ın Hakka yürümesi

1307   Barak Baba'nın Öldürülmesi

1326   Şeyh Edebali'nin Hakka yürümesi

1335   Safevi soyunun ceddi Şeyh Safiyüddinin Hakka yürümesi

1360   Elvan Çelebi'nin Hakka yürümesi

1393   Hurufilik'in kurucusu Esterabadlı Fazlullah'ın Hakka yürümesi

1403   Seyyid Nesimi'nin katledilmesi

1441   Rasul Bali'nin Hakka yürümesi (doğ.1361)

1447   Safevi soyundan Şeyh İbrahim'in Hakka yürümesi ve kardeşi Şeyh Cüneyt'in tarikat reisi olması

1460   Şeyh Cüneyt'in Hakka yürümesi

1487   Şah İsmail'in Erdebil'de doğması (17 Temmuz)

1488   Şah İsmail'in Babası Şeyh Haydar'ın Hakka yürümesi(9 Temmuz)

1502   Şah İsmail'in İran'da Şah ünvanını alması

1511   Şahkulu Baba Tekeli Ayaklanması (9 Nisan)

1514   Çaldıran'da Osmanlı-Safevi Savaşı ve Safevi Ordusu'nun yenilmesi

1516   Balım Sultan'ın Hakka yürümesi (doğ.1473)

1524   Şah İsmail'in Hakka yürümesi (5 Mayıs)

1548   İskender Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ. 1512)

1555   Fuzuli'nin Hakka yürümesi

1569   Sersem Ali Dedebaba'nın Hakka yürümesi.(Posta oturuşu.1551)Süre:19yıl

1569   Elhac Ahmed Ali Dede (Dedebaba) Hakka yürümesi(p.o. 1569) S.1yıl

1569   Yusuf Bali Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1516)

1581   Bektaş Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1544)

1588   Resul Bali Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1546)

1596   Abdullah Baba(Dimetokalı Ak Abdullah Baba)(Dedebaba) Hakka yürümesi (p.o.1569) S.27yıl

1604   Mürsel Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1551)

1607   Hasan Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1563)

1628   Dimetokalı Karar Halil Baba (Dedebaba)Hakka yürümesi(p.o.1596)S.33yıl

1632   Bektaş Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1566)

1646   Kasım Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1578)

1649   Dimetokalı Elhac Vahdeti Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.o.1628)S.22yıl

1656   Yusuf Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1582)

1667   Zülfikar Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1605)

1674   Hüseyin Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1609)

1675   Elhac seyyid Mustafa Dedebaba'nın Hakka yürümesi(p.o.1649)S.26yıl

1685   Abdülkadir Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1628)

1689   Birecikli Seyyid İbrahim Agahi Dedebaba'nın Hakka yürümesi(p.o.1675)S.15yıl

1714   Urfalı Es-Seyyid Halil İbrahim Dedebaba'nın Hakka yürümesi(p.o.1689)S.26yıl

1730   Murtaza Ali Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1646)

1736   Serezli Hacı Hasan Dedebaba'nın Hakka yürümesi(p.o.1714)S.22yıl

1759   Kırımlı Hanzade Mehmet Dedebaba'nın Hakka yürümesi(p.o.1736)S.24yıl

1783   Dimetokalı Seyyid Kara Ali Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.o.1759) S.25yıl

1790   Sinoplu Seyyid Hasan Dedebaba'nın Hakka yürümesi(p.o.1783)S.7yıl

1799   Horasanlı Hacı Mehmet Nuri Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.o.1790) S.9yıl

1803   Abdüllatif Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1724)

1813   Kalacıklı Seyyid Halil Hakii Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.o.1799) S.15yıl

1824   Feyzullah Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1742)

1826   Yeniçeri Ordusunun Kaldırılması ve Yeniçeri-Bektaşi kıyımı

1827   II. Mahmut tarafından türbeler dışındaki tüm külliye binalarının yıktırılarak Hacıbektaş Dergahı'na Cami yaptırılması 

1828   Veliyettin Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1772)

1834   Sivaslı Mehmet Nebi Dedebaba'nın Hakka yürümesi(p.o.1813)S.21yıl

1835   Merzifonlu Hacı İbrahim Dedebaba'nın Hakka yürümesi(p.o.1834)S.1yıl

1846   Vidinli Seyyid hacı Mahmud Dedebaba'nın Hakka yürümesi (p.o.1835) S.12yıl

1848   Sofyalı Saatçi Ali Dedebaba'nın Hakka yürümesi(p.o.1846)S.2yıl

1849   Çorumlu Seyyid Hasan Dedebaba'nın Hakka yürümesi(1848)S.1yıl

1868   Yanbolulu Elhac Ali Turabi Dedebaba'nın Hakka yürümesi(p.o.1849)S.19yıl

1871   Ali Celalettin Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1808)

1874   Selanikli Hacı Hasan Dedebaba'nın Hakka yürümesi(p.o.1868)S.6yıl

1878   Feyzullah Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1811)

1879   Konyalı Perişan Hafız Ali Dedebaba'nın Hakka yürümesi(p.o.1874)S.6yıl

1894   Aşık Veysel'in Doğması (25 Ekim)

1897   Malatyalı Hacı Mehmet Dedebaba'nın Hakka yürümesi(p.o.?)S.?

1907   Elhac Mehmed Ali Hilmi Dedebaba'nın Hakka yürümesi(p.o.1879)S.28yıl

1913   Hacı Feyzullah Dedebaba'nın Hakka yürümesi(p.o.1897)S.7yıl vekaleten,9yıl asaleten

1919   Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Savaşı için destek sağlamak üzere Hacıbektaş'ı ziyareti(23 Aralık)

1921   Koçgiri Ayaklanması (6 Mart)

1921   A. Cemalettin Çelebi'nin Hakka yürümesi (doğ.1862)

1931   Sivas'ta Halk Şairleri Bayramı (5 Kasım)

1937   Dersim Olayları'nın başlaması

1937   Dersim İsyanı'nın Lideri Seyit Rıza'nın İdamı (15 Kasım)

1940   Hacıbektaş Dergahı'nın son Çelebisi Veliyettin Efendi'nin Hakka yürümesi (31 Mayıs)

1941   Salih Niyazi Dedebaba'nın Hakka yürümesi(p.o.1913)S.17yıl Türkiye'de,11yıl Arnavutlukta =28yıl

1949   Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın Hakka yürümesi (30 Aralık)

1958   Hacıbektaş Dergahı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce onarıma başlanması

1960   Ali Naci Baykal Dedebaba'nın Hakka yürümesi(p.o.1930)S.11yıl vekaleten,19yıl asaleten=30yıl

1964   Hacıbektaş Dergahı'nın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı bir müze olarak açılması (16 Ağustos)

1966   Birlik Partisi'nin Kurulması (17 Ekim)

1978   Kahramanmaraş Olayları

1980   Çorum olaylarının başlaması (4 Temmuz)

1983   Feyzullah Çınar'In Hakka yürümesi (24 Ekim)

1983   Aşık Daimi'nin Hakka yürümesi (18 Nisan )

1989   Meluli Baba'nın Hakka yürümesi (14 Kasım)

1993   Sivas Katliamı (2 Temmuz)

1994   Feyzullah Ulusoy'un Hakka yürümesi (18 Mart)

1994   Karacaahmet Sultan Cemevi'nin İstanbul Belediyesince yıkılması (7 Eylül)

1995   Gazi Mahallesi Olayları (12 Mart)

1995   Detroit Bektaşi Dergahı kurucusu Recep Baba’nın Hakka yürümesi (14 Eylül)

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort