Kullanıcı Değerlemesi:  / 27
Kötüİyi 

Alevilik İlkeleri  

Aleviliğin temelini oluşturan üç ilkesi vardır.

  

Eline:              Kişisel nefis terbiyesi.Hırsızlık yapmamak. 

                      Kendine ait olmayana el uzatmamak. 

                      Kendi özsaygına sahip olma. 

                      Hareketlerine sahip olmak. 

                      Başkalarını incitmemek. 

                      Yardıma ihtiyacı olanlara yardım elini uzatmak.

               Eline kavramı, kişisel bağlamda yukardaki kısa açıklamadan daha da derindir. Bir tür kendi nefsini kötülüklerden temizlemektir. Açık kalpli, hayır sever ve insani yardım yapan kişi olmak demektir. İstek ve ihtiyaç arasında balans yapmaktır. İhtiyaç fazlasını yoksullarla paylaşmak. Açgözlü ve zevk düşkünü olmamak. Temel ilkede, kendi kendini terbiye etmek, hareket ve tavırlarıyın insancıl olması demektir. Paylaşımı bilmektir. Elinde olanı başkalarıyla paylaşmaktır. Açık yürekli olup, cömert olmaktır. Yoksula yardım eli uzatıp, paylaşmayı öğrenmektir. Kendi değerlerini yardıma ihtiyacı olanlarla paylaşmak demektir. Bunların haricinde eline derken yasadıgın bölgeye yurduna sahip çık anlamındada kullanılmaktadır. 

 

Beline             Zina’dan uzak dur. Ayıp olanı yapma. Nefsini kontrol et. Edepli ve 

                      terbiyeli ol. Hilekar / aldatıcı olmaktan kaçın. İç dünyanı bütün 

                      kötülüklerden temiz tut. Şevk (özünü) ve tabiyetini temiz koru.

                      Başkalarına akrşı cinsel duygularını yok et.

              Alevilikte, törelere karşı durmak, ihanet ve boşanma yasaklanmıştır. Eşine şevkle saygı duy. Başkalarına karşı kötü duygu ve fenalık yapmamak.Eşine veya hukuken hayatını paylaştığın kişiye ihanet etmemek. Karşı cinsiyeten olan insanlara tek ruh ve kendin gibi bak. Bencil duygularını yok et. İç dünyandaki kötülükleri temizle. bunların haricinde beline derken soyuna sahip cıkmakta istenmektedir.

 Diline          Edep, erkan ve yol dediğimiz üçlemin sonu olan Diline kavramı 

                   oldukca geniştir. Dil ile söylediklerine dikkat et.  

                   Başkalarına, kendine davranılmasını beklediğin bigi davran. Küfür ve kötü dilden uzak dur. 

                   Kendi saygınlığını (asaletini) koru. Başkalarının aleyhinde konuşma. 

                   Dedi kodu yapma. 

                   Öz dilini yabancı kelimelerle kirletmeye yer verme. 

                   Terbiyene sahip ol, başkalarına karşı kibar ol.

        Diline kuralında, kendi asaletini korumanın daha da ötesine giden değerler, alçak gönüllü olmakla, dilin yarattığı kültürel değerlere sahip çıkma anlamını da taşır. Kendi diline ve kültürüne saygı duyulmasını beklediğin gibi  diğer kültür ve dillere saygı duymak. Diline kuralında, kendi asaletini korumanın daha da ötesine giden değerler, alçak gönüllü olmakla, dilin yarattığı kültürel değerlere sahip çıkma anlamını da taşır. bunların haricinde diline sahip ol derken konustugun dili koruyup ona sahip cıkmakta istenmektedir.

1. Bilim bizim yolumudur, sevgi bizim dinimizdir.

2. Kâbemiz, kitabımız, inancımız insandır.

3. 72 millete bir bakarız.

4. Kadın erkek ayırmayız.

5. Mazlumun yanında olur, zalime karşı dururuz.

6. Elimize, dilimize, belimize sahip oluruz.

7. Bütün evren semah döner; sürekli evrim sürekli devrimi savunuruz.

8. CEM olur birleşir, musahip olur acı- tatlı, yarin yanağından gayrsısını paylaşırız.

9. Muhabbeti; kamili insan olmanın okulu bilir, hizmetle gelir göçeriz.

10. Her dine saygı duyar, fakat boyunduruğu altına girmeyiz. Laiğiz laikliği savunuruz.

11. Her çiçekten öz alır bal yaparız. Geçmişimize, geleceğimize sahip çıkarız.

12. Alevilik inancımız, bilincimiz, direncimiz, sevgimizdir.

OL SÖZ VERMEYİZ,ÖLÜR SÖZÜMÜZDEN DÖNMEYİZ

GELİN CANLAR BİR OLALIM, ZORU KOLAY KILALIM. 

 

KURBAN 

Hakk’a sunulan , eti yenilen hayvana kurban denir. Alevilikte Allah yoluna, İnanç yoluna, ululara ve Hakk’a yakınlaşmak için kesilir.

ADAK 

Bir dileği yerine getirmek, bir tehlikeden korunmak için gücüne inandığımız şeylere vaad edilen şeylere denir.

LOKMA 

Dualanmış bir yiyeceğin her parçasına denir. Dedelerden ululardan lokma almak sebaptır.

DEM 

Kan, zaman, an, soluk anlamına gelir. Alevilikte ‘dem’ kuralları gereği alınan kutsal içki, dualı içki anlamına gelir.

 

Özgürlük ilkesi: Öğretisinde insanı kutsal varlık olarak kabul eden Alevi örgütlenmesi; kişi özgürlüğünün, inanç ve düşünce özgürlüğünün en aktif savunucusudur. 

Eşitlik ilkesi: Alevi örgütlenmesi yaşamın her alanında, gelirlerin paylaşımından öğrenime kadar, bireyin eşitliğini savunur. Hiçbir kimseye , hiçbir kuruma, hiçbir ulusa ya da inanca bu eşitliği bozucu ayrıcalıklar tanınmaz. 

Demokrasi ilkesi: Barış ve demokrasi birbirinin ayrılmaz parcasıdır. Demokrasi için, insan hakları için, barış için mücadele etmek ve Aleviler arasında bu düşüncelerin yayılmasına çalışmak en başta gelen görevimizdir. 

Barış ilkesi: Yurtdaşlarımız arasında yayılmak istenen savaş, şiddet, nefret duyguları yerine sevgiyi ,dayanışmayı, dostluğu egemen kılmak için çalışmalıyız. 

Laiklik ilkesi: Alevi örgütlenmesi, devlet idaresinde laiklik ilkesini, varoluş mücadelesinin temel taşlarından biri olarak görür. 

Emeğin üstünlüğünü savunma ilkesi: Aleviler emeğin üstünlüğüne inanır , emek verilmiş bütün çalışmalara emekçilere saygı duyar. 

Bağımsız örgütlenme ilkesi: Hz. Ali’nin ‘haksızlık karşısında eğer susuyorsanız, yalnız hakkınızdan değil, aynı zamanda şerefinizden de olursunsuz’ ilkesi bizim ilkemizdir. Alevi örgütlenmesi mazlumun yanında, zalimin karşısında her zaman mazlumdan yana taraftır.

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort