Kullanıcı Değerlemesi:  / 26
Kötüİyi 

Alevi Ocaklari

1. Abdal Musa Ocağı, 

2. Abdülvahap (Gazi) Ocağı,

3. Ağlarca İbrahim Ocağı, 

4. Ağu İçen Ocağı, 

5. Ahmed Yesevi Ocağı

6. Ahi Baba Ocağı, 

7. Ali Abbas Ocağı, 

8. Ali Baba Ocağı,

9. Ali Koç Baba Ocağı, 

10. Aliyyül Şazeli Ocağı, 

11. Anşa Bacılılar Ocağı, 

12. Aslan Baba Ocağı, 

13. Ateşoğlu Ocağı, 

14. Baba Cafer Ocağı, 

15. Baba Mansur Ocağı, 

16. Battal Gazi Ocağı, 

17. Beyazıd-ı Bestami Ocağı, 

18. Bostankolu Hasan Halife Ocağı,

19. Bozdoğanlar Ocağı, 

20. Bulduklu Ocağı, 

21. Bulgurcu Dede Ocağı, 

22. Can Baba Ocağı, 

23. Celal Abbas Ocağı

24. Cemal Abdal Ocağı,

25. Cibali Sultan Ocağı, 

26. Çalapverdi Ocağı, 

27. Çarşanbalı Ocağı, 

28. Çavdarlı Ocağı

29. Çaylak Ocağı, 

30. Çoban Dedeli Ocağı, 

31. Dede Garkın/Kargın Ocağı, 

32. Dedemoğlu Ocağı,

33. Deli Derviş Ocağı, 

34. Derviş Baba Ocağı, 

35. Derviş Ali Baba Ocağı, 

36. Derviş Beyaz Ocağı,

37. Derviş Boran Ocağı, 

38. Derviş Cemal Ocağı, 

39. Derviş Çimli Ocağı, 

40. Derviş Geviş Ocağı, 

41. Derviş Gevr Ocağı, 

42. Dinelli Ocağı, 

43. Doğan Doğanlar Ocağı, 

44. Ebul Vefa Ocağı, 

45. Eliyabas Ocağı,

46. Emirbeyli Ocağı, 

47. Emiroğulları Ocağı, 

48. Enver Zeyid Ocağı, 

49. Eraslanlı/Eraslan Ocağı, 

50. Erdebil Ocağı, 

51. Erkonaş Ocağı, 

52. Eşikli Ocağı, 

53. Eymirlerli Ocağı, 

54. Gani Baba Ocağı, 

55. Garip Dede Ocağı,

56. Garip Mansur Ocağı,

57. Garip Musa Ocağı, 

58. Gemalmazlı Ocağı, 

59. Gökvelioğulları Ocağı, 

60. Gözcü Kara Ahmet Dede Ocağı, 

61. Gözü Kızıl Ocağı, 

62. Gülü Dede Ocağı,

63. Güvenç Abdal Ocağı, 

64. Hacı Emirli Ocağı, 

65. Hacı Murad-ı Veli Ocağı,

66. Hacım Sultan Ocağı,

67. Hamza Baba Ocağı, 

68. Hamzalı Ocağı,

69. Hasan Dede Ocağı,

70. Hasan Dede Veli Ocağı, 

71. Haydari Sultan/Haydar Dede Ocağı, 

72. Hıdır Abdal Ocağı, 

73. Hızır Samit Ocağı,

74. Horasanlı Ocağı, 

75. Hubyar(Sultan) Ocağı, 

76. Hüseyin Abdal Ocağı, 

77. Hüseyin Gazi Ocağı,

78. Işık Çakırlı Ocağı, 

79. İbrahim-i Sani Ocağı, 

80. İmam Bakır Ocağı,

81. İmam Cafer Ocağı, 

82. İmam Musa-i Kazım Ocağı

83. İmam Rıza Ocağı, 

84. İmam Zeynel Abidin Ocağı, 

85. Kabak Abdal Ocağı, 

86. Kalender Dede Ocağı,

87. Kanber Abdal Ocağı

88. Kantarma Ocağı, 

89. Kara Donlu Can Baba Ocağı, 

90. Kara Pirbad Ocağı, 

91. Karacalar Ocağı, 

92. Karaköseli Ocağı, 

93. Karaşar Ocağı

94. Karaşıh Ocağı,

95. Kaygusuz Abdal Ocağı

96. Keçeci Ahi Baba Ocağı, 

97. Kesikbaş Ocağı, 

98. Kız Süreği Ocağı, 

99. Kızıl Deli Ocağı

100. Koca Haydar (Haydarlı) Ocağı, 

101. Koca Leşker Ocağı, 

102. Koca Seyyid Ocağı, 

103. Koçgiriler Ocağı, 

104. Koçu Baba Ocağı, 

105. Köse Süleyman Ocağı,

106. Kul Himmet Ocağı

107. Kureyşan/Hacı Kureyş Ocağı, 

108. Kutup İsmail Sultan Ocağı, 

109. Kuzu Kuran Ocağı, 

110. Küçük Mustafa Ocağı, 

111. Mazlum Abdal Ocağı, 

112. Maksut Abdal Ocağı, 

113. Mehmet Abdal Ocağı, 

114. Mekanoğlu Ocağı, 

115. Mineyik Ocağı, 

116. Musa-i Hardi Ocağı, 

117. Munzur Baba/Abdal/Sultan Munzur Ocağı, 

118. Mürsel Bali Ocağı, 

119. Nazlım Abdal Ocağı, 

120. Nuri Dede Ocağı, 

121. Nur Dede Ocağı, 

122. Otman Baba Ocağı, 

123. Otmanlı Ocağı, 

124. Özcanlı Ocağı, 

125. Pamuklu Ocağı, 

126. Perşenbeli Ocağı, 

127. Pir Ahmet Ocağı, 

128. Pir Hamza Ocağı, 

129. Pir Mehmet Ocağı, 

130. Pir Sultan Ocağı, 

131. Piri Baba Ocağı, 

132. Saçlı Hamza Ocağı, 

133. Safavi Ocağı, 

134. Sarı İsmail Ocağı, 

135. Sarı Mecdin Ocağı, 

136. Sarı Saltuk Ocağı, 

137. Sarıbal Ocağı, 

138. Sefil Mecnun Ocağı, 

139. Seyyid Abdullah Horasani, 

140. Seyyid Ahmet Kebir Ocağı, ,

141. Seyyid Ali Sultan (Kızıl Deli) Ocağı,

142. Seyyid Baba Ocağı, 

143. Seyyid Bilal Ocağı, 

144. Seyyid Gazi Ocağı, 

145. Seyyid Hacı Ali Türabi Ocağı, 

146. Seyyid Halil Ocağı, 

147. Seyyid Hasan Yıldızlar Ocağı, 

148. Seyyid Hıdırlar Ocağı, 

149. Seyyid Kalender Veli Ocağı, 

150. Seyyid Kerim Ocağı, 

151. Seyyid Kemal Ocağı, 

152. Seyyid Mahmut Hayrani Ocağı, 

153. Seyyid Mahmut Kureyş Ocağı, 

154. Seyyid Mustafalar Ocağı, 

155. Seyyid Nizamoğlu Ocağı,

156. Seyyid Nuri Cemalettin Ocağı, 

157. Seyyid Rızalılar Ocağı, 

158. Seyyid Sabun Ocağı, 

159. Seyyid Sabur Ocağı, 

160. Seyyid Safiyüddin İshak Veli Ocağı, 

161. Seyyid Selahattin Ocağı, 

162. Seyyid Seyfi/Seyfettin Ocağı, 

163. Seyyidan Ocağı,

164. Sınık Abdallı Ocağı

165. Sinemil Ocağı, 

166. Söylemezli/Sultan Söylemez Ocağı, 

167. Sultan Onar Ocağı, 

168. Sultan Şücaaddin Veli Ocağı, 

169. Şah Ahmet Dede Ocağı, 

170. Şah Hüseyin Baba Ocağı, 

171. Şah İbrahim Veli Ocağı, 

172. Şah Süleyman/Şeyh Süleyman Ocağı,

173. Şahinli Ocağı, 

174. Şahkulu Ocağı, 

175. Şeyh Ahmet Dede Ocağı, 

176. Şeyh Ahmet Sultan Ocağı, 

177. Şeyh Ahmet Verani Ocağı, 

178. Şeyh Bahşiş Ocağı, 

179. Şeyh Bedreddin Ocağı, 

180. Şeyh Çoban Ocağı, 

181. Şeyh Delil Berhican Ocağı, 

182. Şeyh Hasan Ocağı, 

183. Şeyh Hasan Zerraki Ocağı, 

184. Şeyh Şadılı (Şazeli) Ocağı, 

185. Şeyh Safi Ocağı, 

186. Şeyh Samit Ocağı, 

187. Şeyh Samut/Sultan Samut Ocağı, 

188. Şeyh Turhani Ocağı, 

189. Şeyh Uygun Baba (Düzgün Baba) Ocağı, 

190. Taptuklu Ocağı, 

191. Teslim Abdal Ocağı, 

192. Topçular Ocağı, 

193. Türabi(Hacı Ali Türabi) BabaOcağı, 

194. Uzunelli Ocağı

195. Üryan Hıdır (Hızır) Ocağı,

196. Yağbasan Ocağı, 

197. Yağmuroğlu/Yağmurlu Ocağı, 

198. Yalıncık Abdal/Sultan Yalıncak Ocağı, 

199. Yanyatır Ocağı, 

200. Yılanlı Ocağı, 

201. Yunuslu Ocağı.

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort