Kullanıcı Değerlemesi:  / 11
Kötüİyi 

Cem ibadeti

Cem Alevilerin toplu halde ettikleri ibadetin adıdır.

 

              Kavram olarak Cem Arapça bir kelime olup toplanma, birikme, bir araya gelme manasına gelmektedir.

            Cem töreninde eski türk geleneklerinden büyük izler vardır ve müslümanlıkla harmanlasmıstır.

              Cem ibadetini diğer inançlardaki ibadetlerden farklı kılan en önemli unsur; Cem de bulunanların ayni zamanda toplumda hesap vermekle yükümlü olmalarıdır. Cem de bulunalar bir birlerinden Razı Olmak zorundalar.

            Cem de bulunan bir kişi başka bir kişiye dargınsa, bu iki kişinin dargınlıkları giderilmeden, barışmaları sağlanmadan Cem'e başlanmaz.

            Alevilerin toplu anlamda temel ibadeti olan Cem, bir DEDE´nin gözetiminde, önderliğinde yerine getirilir.

Cem ibadetine katil, hırsız, yolsuz, düşkün kimseler giremez

 

CEM DEKİ SIRALAMA

Cemdeki sıralama şöyledir;

Dede Ceme girer, ayakta (darda) olan halka dar duasını verir. 

Sohbet eder. (Güncel konularda veya tarihi konularda, aydınlatıcı konuşmalar yapar. Ceme katılanların her türlü sorularını yanıtlar)

Dede cemaatten razılık ister. Sorunlar varsa çözer. (Küskünleri, dargınları barıştırır.)

Edep erkâna dâvet eder. 

Sâlat ve selam verilir. 

On iki hizmet görev deyişi okunur. (zakir)

On iki hizmet sahiplerine dede toplu dua verir. 

Post serilir ve duaları verilir. 

Tezekkâr hizmetleri ve duaları verilir. 

Çerağ uyandırılır ve duaları verilir. 

Süpürgeci hizmeti ve duaları verilir. 

Gözcü hizmeti ve duası verilir. 

Tövbe duası okunur. 

Secde duası (gülbank) verilir. 

Duvazimam okunur.

Secde duası verilir. 

Tevhid edilir. 

Secde duası verilir. 

Tevhid edilir. 

Secde duası verilir. 

Mir’ac’lama okunur ve Kırklar Semahı yapılır. 

İstek semahları yapılır. 

Saki suyu dağıtılır ve duaları verilir. 

Mersiyeler okunur. 

Secde duası verilir.

Süpürge (Farraş) hizmeti ve duaları verilir. 

Lokma hizmeti ve duaları verilir. 

Çerağ söndürülür. 

Post kaldırılır. 

On iki hizmet yapanların toplu duası verilir. 

Dağılma (Gidene - Durana) duası verilir.

CEMLERİMİZ GENELLİKLE EN AZ 2-3 SAAT SÜRER VE BU SÜRENİN ÇOK BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ ALLAH'A PEYGAMVERLERİNE EHLİBEYTİNE DUA VE  TEVHİTLERLE GEÇER. KISA BİR BÖLÜMÜ SEMAHLARLA GEÇER. YANİ BİZİM CEM İBADETİMİZDE SEMAH SADECE BİR BÖLÜMDÜR. CEM İBADETİMİZİN ÇOK BÜYÜK BÖLÜMÜ ALLAH'A PEYGAMBERLERİNE EHLİBEYTİNE DUA VE  TEVHİTLERLE GEÇER.

Alevi cemleri Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece yapılır. 

Cem evinde cemaat (halk) toplanmıştır. Bütün hizmetliler yerini almıştır. Gözcü, cemaatin hazır olduğunu dedeye duyurur. 

Bunun üzerine Dede (pir) ceme girer. Cemaat ayakta dardadır. Dede meydana gelir, niyazını yapar ve dardaki cemaatin karşısında dara durarak şu duayı okur:

Bismişah Allah Allah! 

Geldiğiniz Yoldan, Durduğunuz Dardan, Çağırdığınız Pirden Şefâat Göresiniz. 

Darlarınız, divanlarınız kabul ola. Muratlarınız hasıl ola. 

Dergâh-ı izzetine yazılmış ola. 

Darına durduk, Yâ Allah... yâ Allah... yâ Allah... 

Divanına durduk, Yâ Muhammed... yâ Muhammed... yâ Muhammed…

Keremine sığındık, Yâ Ali... Yâ Ali... Yâ Ali…

İnâyet eyleyin, Yâ Oniki İmamlar. 

Yol gösterin, Yâ On Dört Masumu Paklar. 

Yardım eyleyin, Yâ On Yedi Kemerbestler. 

Ceminize alın, Yâ Kırklar.

Bağışlanma, senin yüzü suyu hürmetine olsun, Yâ Pirim Hünkâr Hacı Bektaş Veli. 

Yâ Rabbi! darlarımızı, divanlarımızı dergâh-ı izzetinde Kabul Eyle! 

Gerçeğe Hû!

Dede, postuna niyaz eder ve makamına oturur. Cemaatin rahat oturmasını sağlar. Aydınlatıcı konuşmalarını (Güncel konularda veya tarihi konularda, aydınlatıcı konuşmalar yapar. Ceme katılanların her türlü sorularını yanıtlar) sonra ceme başlayacağını söyler ve cemaatten razılık ister. 

Şöyle hitap eder: 

Canlar! yolumuz, rıza yoludur. Biz, sizi size teslim edeceğiz. Sizin özünüze, özünüzdeki Hakk’a teslim edeceğiz. Özünüzdeki Hak’la dar ve didar olacaksınız.

Aranızda dargın ve küskün olanlar, üzerinde kul hakkı olanlar varsa, bilerek veya bilmeyerek hata ve günah işledi iseniz lütfen hakk meydanına çıkınız ve özünüzü dara çekiniz. Yok ise “Allah Eyvallah” deyiniz. 

Birbirinizden razı mısınız?...

Birbirlerinize haklarınızı helâl ediyor musunuz?... 

Helal ediyorsanız “edeb erkân, sükutu lisan, mü’mine nişan” (Düzgün oturun, konuşmayın ve barışık olduğunuza dair niyazlaşın anlamındadır). 

 

CEM BAŞLAR

Dede:

Fahri Kainat, Alemlere rahmet Verelim Muhammed Mustafa ve Ehlibeyt’ine Salâvât.”

“Allahümme Salli Âlâ Seyyidinâ Muhammed’in Ve’l Ala Ali Muhammed ve Ehlibeyt.” 

İhlas Suresi 

Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla. 

Söyle ki gündüz gece

Tanrı tek. Tanrı Yüce. 

O doğmaz, doğurmaz, Kimse ona denk olmaz.

Fatiha Suresi

Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla. 

Hamd evrenler sahibi yüce Allah içindir. 

Allah ki acıyandır, koruyandır, sevendir. 

Günü gelince ancak, 

O’dur hesap soracak. 

Tek sana tapan, senden medet umanlarız biz. 

Sapıtmışların yoluna düşmekten koru bizi. 

Doğru yoldan ayırma bizi.

Aman Rabbimiz! 

Salavat ve Selamlama

 

Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ Resulullah. 

Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Ya Aliyyül Veliyullah. 

Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Ya Hatice-i Kübra, Fatima-i Zehra. 

Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Hasan-ı Müçteba. 

Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Hüseyin-i Deşti Kerbela. 

Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Zeynel Âba. 

Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Muhammed Bakır-ı Bekâ. 

Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Cafer-i Sıtkı Sefâ. 

Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Musa-i Kâzım-ı Cismi Pak. 

Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Ali Rıza Şah-ı Horasan. 

Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Muhammed Taki. 

Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Şah Ali’yyel Naki. 

Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Hasan Askeri Gazi. 

Essâlâtu Vessâlam-ı Aleyke Yâ İmam Mehdi-i Sahibi Zaman

“Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâhil Ali’yyül Âzim. Sadak Allahül Aliyyül Aziym.”  (Evirip çeviren, kuvvet, kudret sahibi olan ancak Allah’tır.)

On iki hizmet görev deyişi (zakir tarafından) okunur:

Hakk’tan bize nida geldi

Pirim sana haber olsun

Şahtan bize name geldi

Rehberime haber olsun

Hak kuluna eyler nazar

Dört kalıptan adem dizer

Kalleş gelmiş cemi bozar

Gözcü sana haber olsun.

Bu yola giden hacılar

Kırklar güruh-u Naciler 

Cem kilidi kapıcılar

Kapıcıya haber olsun.

Mümin yolun yakın ister

Münkirlerden sakın ister

Delil yanmaz yağın ister

Çerağcıya haber olsun.

Mümini çekti meydana

Münkiri sürdü zindana

Tekbir verildi kurbana

Kurbancıya haber olsun.

Mümini çektiler dara

Münkiri sürerler nara

Hizmet verildi Selman’a

Süpürgeciye haber olsun.

Gelin gidelim tarikata

Kulak verin marifete

Tâlip girmiş hakikate

Tarıkçıya haber olsun.

Mümini çektiler dara

Münkiri sürdüler zindana

Hizmet geldi tezekkâra

Tezekkâra haber olsun.

Bu yola giden hacılar

Kırklar güruh-u Naciler

Müminler Müslim bacılar

Peyik sana haber olsun

Yola gider haslar hası

Giymiş hakikat libası

Doldur ver bir engür tası

Sakkacıya haber olsun.

Zakirin zikri saz ile 

Kuran okur avaz ile

Mümin müslim niyaz ile

Zakir sana haber olsun.

Şah Hatayi’m varı geldi

Varı geldi varı geçti

Sefil bülbül zara düştü

İznikçiye haber olsun.

Zakirin dâvetiyle Oniki hizmet meydanda dardadır. Dede duasını verir:

 

Bismişah Allah Allah! 

Hizmetleriniz kabul ola. Muratlarınız hasıl ola. 

Vakitler hayrola, Hayırlar fethola, Şerrler defola. 

Hazır gaip, zahir, batın cem erenlerinin nur cemalları aşk ola. 

Yüce Allah cümlemizi Ehlibeyt’e nail eyleye. 

Hizmet sahiplerinin hüsnü himmetleri üzerinizde hazır ve nazır ola. 

Hak - Muhammed - Ali utandırmaya. 

Cehennem narına yandırmaya. 

Oniki İmamlar yardımcınız ola. 

Niyet ettik vaktin hayrına, girdik Oniki imam yolunda İmam Cafer kavline. 

Kıblegâhımız Muhammed, secdegâhımız Ali, 

Pirimiz, üstâdımız Hünkâr Hacı Bektaş Veli. 

Gerçekler demine, evliya keremine, gönüller birliğiyle Hû diyelim. Hû...

Oniki hizmet sahipleri rükuya eğilirler; duası verilir. Dede: 

Tecellanız, temennanız kabul, 

Yüzünüz ak, gönlünüz pak ola. 

Yüce Allah da cümlemizin yardımcısı ola. 

Gerçeğe Hû.

Secde yapıp niyaz olunur. Oniki hizmet sahipleri görevlerine başlarlar. Post serilir. Görevli duasını yapar:

Bismişah Allah Allah! 

Cem birliğine, sohbet sırlığına, evliya keremine, uğur açıklığına, dest post eyvallah Pirim.

Dede duasını verir:

Bismişah Allah Allah! 

 

Erenler postu geldi. 

Hizmetler yerin aldı. 

Mümin müslim ikrar verdi. 

İkrarınızda daim olasınız. 

Hakk didarın göresiniz. 

Post sahiplerinin himmet ve hidayetleri üzerinizde hazır ve nazır ola. 

Gerçeğe Hû.

Görevli meydana postunu serer ve niyazını yapar yerine oturur. Tezekkar (İbriktar) görevini yapmaya başlar 

(Bir bacı omuzunda havlusu, bir erkek elinde suyu ve leğeni meydandadırlar)

“Bismişah Allah Allah! 

Mânayı marifet, sırrı hakikat, geldi hizmeti Muhammed. Sükut et ey cemaat.”

(Üç kere tekrarlar ve her söyleyişte “Allah - Muhammed - Ya Ali” diyerek leğene üç kere su damlatır.)

Dedenin önüne kadar gelerek dara durur ve görevli şu duayı okur: 

Bismişah Alah Allah! 

Ben Gulâm-ı Kamberiyem. 

Etmezem Adülerden hayf. 

Pirimiz, Üstadımız Kırklar Meydanında Selman-ı Pak. Ber Cemali Muhammed, Kemal-i İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Ali’yi Pir Bilip Verelim Muhammed Mustafa ve Ehlibeyt’ine Salavat.

Cemaat hep birlikte salavat verir.

“Allahümme Salli Âlâ Seyyidinâ Muhammed’in Ve’l Ala Ali Muhammed ve Ehlibeyt.”

Tezekkârlar hizmette görev alanların ellerine üç kere 

Allah - Muhammed - Ya Ali diyerek sırayla su dökerler. 

Hizmet bittikten sonra, görevli tezakkâr duasını dara durarak tekrar verir:

 

Bismişah Allah Allah! 

 

Haydar’ın Râhında tenim oldu pak. 

Yüzüm sürüp dergâhına eyledim hak. 

Kırklar Meydanında Pirimiz, Üstâdımız İbriktar Selman-ı Pak. Şeyenlillah, Allah Eyvallah nefes pirdedir. 

Dede dardaki tezekkâr hizmetlilerin duasını verir:

 

Bismişah Allah Allah! 

 

Hüda Hakk’ın kabul et, hizmetin ey Şah. Bi hakkı Murtaza ve Ali Dergâh, 

Hüseyni Kerbela nuru Hakk’ı için, bu dergâhtan ayırma ey Gani Şah. 

Erenlerden haklı hayırlı himmet, şeyenlillah Allah Eyvallah, Gerçeğe Hû. 

Sıra çerağların yakılmasındadır (uyandırılması). (mum yakmak)

Çerağ hizmetlisi gelir, meydanda hazır olan mumların yakılması için önüne diz üstü oturur.

Nur suresinin 35 ve 36. Ayetleri okunur.

Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın Adıyla. 

Tanrı, göklerin, yerin ışıklar verenidir. Bu nur; içi çerağlı kandil nuru gibidir. Bu çerağ, bir billurun içindedir. Bu billur, parıldayan bir yıldız gibi balkıyıp durur. Yakılır; doğuluda olmayan- batılıda olmayan, mübarek kutsallaşmış zeytin ağacından. Onun yağı bir ateş, ona değmese de pek, ona dokunmasa da sanki ışık verecek. nur üstüne nurdur O. Tanrım pek iyi bilir. Kimi dilerse onu bu nuruna iletir. Hakk çalap insanlara mesel getirir durur. Her şeyi bilen odur. Her şeyi bilen odur.” (Nur, 35)

“Bu ışık Allah’ın yüksek tutulmasına ve içlerinde adının anılmasına izin verildiği evlerde yakılır. Onlar buralarda sabah akşam onu tesbih Ederler.” (Nur, 36)

Çerağcı duasına devam eder.

Çerağı ruşen, 

Fahri dervişan, 

Zuhuru iman, 

Himmeti piran, 

Piri Horasan, 

Küşad-ı meydan, 

Kuvve-i Abdalan, 

Kanuni evliya, 

Verelim Muhammed Mustafa ve Ehlibeyt’ine Salavat. 

“Allahümme Salli Âlâ Seyyidinâ Muhammed’in Ve’l Ala Ali Muhammed ve Ehlibeyt.” 

(Salavatı bütün cemaat verir.)

Mumlar (3 adet) şu dua ile birlikte yakılır;

Bismillâhirrahmanirrahim. 

Lâ Feta İllâ Ali, Lâ Seyfe İllâ Zülfikar. 

Yaratanın nuru aşkına; Ya Allah... Ya Allah... Ya Allah. 

Peygamberliğin nuru aşkına; Ya Muhammed... Ya Muhammed... Ya Muhammed. 

Velayetin nuru aşkına; Ya Ali... Ya Ali... Ya Ali. 

 

Üç mum da yakılmıştır. Hizmetli ayakta dardadır. Devamla şu duayı okur:

 

Çün Çerağı uyandırdık Fahr Hüdanın aşkına. 

Seyyid-ül Kevneyn Muhammed Mustafa’nın aşkına. 

Saki-i Kevser Ali’yyül Murtaza’nın aşkına. 

Hem Hatice-i Fatima Hayrün Nisanın aşkına. 

Şah Hasan, Hulki Rıza, Hem Şah Hüseyn-i Kerbela. 

Ol İmam-ı Etkıya Zeynel Abanın aşkına. 

Hem Muhammed Bakır Ol Kim Nesli Pak-i Murtaza. 

Cafer-üs Sadık İmam-ı Rehmüna’nın aşkına. 

Musa-i Kâzım Serfiraz-ı Ehl-i Hak. 

Hem Ali Musa Rızayı Sabiran’ın aşkına. 

Şah Taki ve Bâ Naki Hem Hasan-ül Askeri, 

Ol Muhammed Mehdi-i Sahibi Liva’nın aşkına. 

Pirimiz, Üstadımız Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin aşkına. 

Haşredek yanan yakılan Aşıkanın aşkına.

Allah Eyvallah, Hû...

Çerağı yakan hizmetli oturur. Bütün hizmetler yapılırken hizmetlinin yanında gözcü de darda olacaktır.Zakir sazı ile başlar:

Hata ettim Hüda yaktı delili

Muhammed Mustafa yaktı delili

Ol Ali Abâ’dan Haydar-ı Kerrar

Ali’yyül Murtaza yaktı delili

Hatice-Tül Kübra Fatima Zehra

Ol Hayrün Nisa yaktı delili

Hasan’ın aşkına girdim meydana

Hüseyn-i Kerbela yaktı delili

İmam Zeynel, İmam Bakır-ı Cafer

Kâzım Musa Rıza yaktı delili

Muhammed Taki’den hem Ali Naki

Hasan-ül Askeri yaktı delili

Muhammed Mehdiyi Ol Sahib-zaman

Eşiğinde Ayet yaktı delili

Bilirim Günahım hadden aşubdur

Hünkâr-ı Evliya yaktı delili

Oniki İmamdır bu nur Hatayi

Şir-i Yezdan Ali yaktı delili

 

Çerağ hizmetlisi dardadır. 

Dede (pir) duasına başlar:

Bismişah Allah Allah! 

Allah’tan bize ulaşan çerağımız sonsuza dek kılavuzumuz olsun! 

Çerağımız yansın yakılsın, Allah’ın nuru aşkına! 

Çerağımız yansın yakılsın, Peygamberliğin nuru aşkına! 

Çerağımız yansın yakılsın, velâyetin nuru aşkına! 

Çerağımız yansın yakılsın, Ehlibeyt’in nuru aşkına! 

Çerağımız yansın yakılsın, Pir Hünkâr Hacı Bektaş Veli Aşkına! 

Çerağımız yansın yakılsın, yolumuz, birliğimiz, dirliğimiz ve ülkemizin aydınlığı aşkına! 

 

Allah Allah! 

Yarab! Bizleri ilâhi nurundan feyz alan kullarından eyle.

Peygamberlerin, Ehlibeyt’in, velilerin ilmini yol göstericimiz eyle.

Çerağ gibi ışık vermemizi, nurundan nasiplenmemizi mazhar eyle.

Mum gibi Hakk aşkına eriyip insanlığa ışık saçanlardan eyle.

Yoluna hizmet edenleri himmetlerinden mahrum eyleme. 

Sonsuza dek bu çerağ yolumuzun ve yaşantımızın ışığı ola. 

Yüce Allah da cümlenizin yardımcısı ola.

Gerçeğe Hû.

 

Süpürgeciler meydandadır. (Üç bacı) hizmet dualarını verirler;

Bismişah Allah Allah! 

Üç bacı idik, Gürüh-u Naci idik, Kırklar Ceminde süpürgeci idik. Süpürgeyi süpürdü Selman, körolsun Yezidi Mervan, zuhura gelsin Mehdiyi sahibi zaman.

Allah Eyvallah, nefes pirimdedir.

 

Dede süpürgecilere duasını verir:

Bismişah Allah Allah! 

Sahibi Selman, Mülkü Süleyman, Cennette Rıdvan, Carımıza Yetişsin Şah-ı Merdan.

Hayır hizmetleriniz kabul, muratlarınız hasıl ola.

İsteğinizi dileğinizi Hakk - Muhammed - Ali vere. Gerçeğe Hû!

Süpürgeciler niyaz ederek yerlerine otururlar. Sıra gözcü hizmetine gelmiştir.

Gözcü dara durur ve duasını yapar:

Bismişah Allah Allah! 

 

Allah’tan ola hidâyet. 

Muhammed Mustafa’dan ola şefaat. 

Ali’yyel Murtaza’dan ola himmet. 

Pirimiz, üstâdımız Gözcü Karaca Ahmet. 

Allah Eyvallah, nefes pirdedir.

Dede gözcü hizmetlisinin duasını verir:

Bismişah Allah Allah!

Hizmetiniz kabul, muradınız hasıl ola. 

İsteğinizi, dileğinizi Hakk - Muhammed - Ali vere. 

Gözcü Karaca Ahmet Sultanin himmetleri üzerinizde Hazır ve nazır ola. Gerçeğe Hû!.

Dede Tövbe Duasına başlar:

Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın Adıyla. ,

“Ey iman edenler! etkili öğüt veren bir tövbe İle Allah’a yönelin. Umulur ki Rabbiniz, çirkinliklerinizi ve günahlarınızı örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirir.O gün Allah, peygamberi ve onunla birlikte inananları utandırmayacaktır. Onların ışığı önlerinden ve sağ yanlarından koşup gelir. Şöyle derler; “Ey Rabbimiz! ışığımızı tamamla ve bizi bağışla! sen her şeye kadirsin. her şeye gücün yeter.” (Tahrim, Ayet 8)

Eksikliklerimize tövbeler olsun; Tövbe Günahlarımıza

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah. 

Allahümme Yarabbi! Benlikten, yaramazlıktan, kibri hasetten, gönlümüzle, gözümüzle, kalbimizle, dilimizle, cemi azalarımızla yapmış olduğumuz günahların cümlesine, tövbe günahlarımıza estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. 

Tövbe ettik, pişman olduk, döndük senin ululuğuna, yüceliğine, rahmetine ve birliğine sığındık. Her türlü gazayı, belayı, acıyı, afeti, tufanı, gamı, gaseveti def etmeye, günahları affetmeye kadirsin. Af eyle ey Yüce Allah’ım. 

Merhametin sonsuzluğuna sığınarak, kul beşerdir hata işler, sultan olan da bağışlar niyetiyle, özümüzü dara çekip, tövbe edip sana yalvarıyoruz.

Tövbe günahlarımıza

estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Bismişah Allah Allah!

Gece gündüz hata etmektir işimiz. 

Tövbe günahlarımıza estağfirullah (3 kez hep birlikte)

Muhammed Ali’ye bağlıdır başımız.

Tövbe günahlarımıza estağfirullah. (3 kez hep birlikte)

 

Hasan Hüseyin sır içinde sır ise, 

İmam Zeynel nur içinde nur ise, 

Özümüzde kibir benlik var ise, 

Tövbe günahlarımıza estağfirullah.

Muhammed Bakır’ın izinden çıkma, 

Yükün Cafer’den tut gayriye bakma, 

Hatıra değip gönüller yıkma, 

Tövbe günahlarımıza estağfirullah.

Benim sevdiceğim Musa-i Kâzım, 

İmam Rıza’ya bağlıdır özüm, 

Eksiklik noksanlık hep kusur bizim, 

Tövbe günahlarımıza estağfirullah. 

 

Muhammed Taki İle varalım şaha, 

Ali Naki emeğimizi vermeye zaya, 

Ettiğimiz kem işlere bed huya, 

Tövbe günahlarımıza estağfirullah. 

 

Hasan Askerinin gülleri bite, 

Mehdi gönlümüzün gamını ata, 

Ettiğimiz yalan gova gıybete, 

Tövbe günahlarımıza estağfirullah. 

 

Şah Hatayi’m eder Bağdat Basra, 

Kaldık zamaneye böyle asra, 

Yâ Ali Kerem kânisin kalma kusura, 

Tövbe günahlarımıza estağfirullah. 

 

NAD-İ ALİ

Bismillahirrahmanirrahim..

Nad-ı Ali’yyen mazharul acaib

teciduhu avnen leke fin nevaib

li külli hemmin ve gammın seyenceli

Ve bi nuru azametike 

Yâ Allah..Yâ Allah..Yâ Allah..

Ve bi nuru nübüvvetike

Yâ Muhammed... Yâ Muhammed.. Yâ Muhammed..

Ve bi nuru velâyetike

Yâ Ali.. Yâ Ali.. Yâ Ali..

 

Edrikni Yâ Fatima.. Yâ Fatıma.. Yâ Fatıma

Edrikni Yâ Hasan.. Yâ Hasan.. Yâ Hasan..

Edrikni Yâ Hüseyin.. Yâ Hüseyin.. Yâ Hüseyin..

Edrikni.. Edrikni.. Edrikni..

Lâ feta illâ Ali. Lâ seyfe illâ Zülfikar..

Lâ gaza illâ gaza, el murtaza bil iktidar

her gaza ve bela nerden gelirse defeyle yâ perverdigâr.

Münkirin boynundan gitmesin tığ ile teber.

Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikar..

 

Cem birliğiyle tüm cemaat secdeye eğilirler.

Dede secde (Gülbank) duasını verir;

İlahi Yarabbi!

Sevgileri ve yücelikleri üzerimize vacip olan Muhammed ,Ali hürmetine cümle insanlığa yardım eyle…

İlahi Yarabbi!

Bu okunan Nâd-i Ali duasının azameti, fazileti, mucizatı, kerameti, hikmeti ve hürmeti hakkı için; şu anda başını secdeye koymuş ve teslim olmuş canların, dualarını kabul eyle. 

Bizlerin de gönüllerimizi ve düşüncelerimizi nurlandırıp, aydınlatarak ilahi nurundan feyz almamızı nasip eyle. 

Zor ve sıkıntılı anlarımızda, o olağanüstü hallerin sahibi ve hakk’ın kudret sırrı, İmam Ali’nin Velayeti hakkı hürmeti için dualarımızı kabul eyle.

Bismişah Allah Allah!

Vakitler hayrola. Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler şad ola. 

Hakk - Muhammed - Ali gözcümüz, yardımcımız, bekçimiz ola. 

Oniki İmamlar, On Dört Masumu Paklar, On Yedi Kemerbest efendilerimiz katarından, didarından ayırmaya. Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların ve Rica-ül Gayp Erenlerinin, Kutb-ül Aktab Efendilerimizin hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır ola.

Yüce Allah dertlerimize dermen, hastalarımıza Şifa ihsan eyleye. Bizleri dermansız dertlerden, görünür, görünmez afetlerden saklayıp koruya.

Geçmişlerimize râhmet eyleye. 

Yüce Allah yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyleye. Ordumuzun kılıcını keskin, sözünü üstün eyleye. 

Dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eyleye. 

Duası bizden, kabulü Allah’tan ola. 

Gerçeğe Hû. 

 

Secde bitmiştir. Zakirler düvazimam söylemeye başlarlar. 

(Bilinen herhangi bir düvazimam söylenebilir. Üç düvaz söylenmesi usuldendir ama iki düvaz yeterlidir..)

Birinci Düvazimam

Muhammed Mustafa Ey Şah-ı Merdan

Ali’yyel Murtaza sana sığındım. 

Hatice Fatıma, Hasan Mücteba

Hüseyin’i Kerbela sana sığındım.

İmam Zeynel İle Muhammed Bakır

Cennet Bahçesinde Bülbüller Şakır

Cafer’i Sadık’a Erdik Çok Şükür 

Kâzım, Musa, Rıza Sana Sığındım.

Muhammed Taki’ye Ver Bir Salavat

Ali’yyel Naki’den Umarız İmdat

Hasan Al Asker’i Elaman Mürvet

Mehdi Sahip Liva Sana Sığındım.

On Dört Masumu Pak Güruhu Naci

On Yedi Kemerbest derdim İlacı

Pirim Hacı Serimin Tacı

Hünkâr’ı Evliya Sana Sığındım.

Virdi Derviş Senin Kulun Kurbanın

Yarın Arasatta Ulu Divanın

Senin Mücrimlere Çoktur İhsanın

Pirim Süca Baba Sana Sığındım. 

 

İkinci Düvazimam

Medet Allah, ya Muhammed, yâ Ali!

Bizi dergâhından mahrum eyleme

Pirim Hünkâr Hacı -ı Veli

Bizi dergâhından mahrum eyleme.

Ademi Safiyullah atam hakkı için

Muhammed Mustafa Hatem hakkı için

Eyyüb’e Verdiğin sitem hakkı için

Bizi dergâhından mahrum eyleme.

Hasan’ın aşkına çekelim zarı

Şah Hüseyin dinimizin serveri

Âlemin nurusun Cenab-ı bari

Bizi dergâhından mahrum eyleme.

Zeynel’in canına kıldılar ceza

Muhammed Bakır’dır sırrı Murtaza

İmam Cafer, Kâzım, Musa-i Rıza

Bizi dergâhından mahrum eyleme.

Derviş Muhammed’im Ey Gani Kadir!

Taki, Naki, Asker Rehnumanımdır,

Muhammed Mehdiye niyazım budur

Bizi dergâhından mahrum eyleme. 

Secde (tüm cemaat secdededir) Dede duasını (gülbankını) verir:

 

Bismişah Allah Allah! 

 

Hayırlar tümden feth olsun.

Günahlar hepten def olsun. 

Ya Rabbim! bağışla bizi.

Bezm-i elest ikrarına bağışla. 

Künt-ü Kenzine bağışla bizi.

Ulu Divan hakkı için bağışla.

Nimetin vahdetin için bağışla. 

Kudretinle rahmetinle bağışla. 

Kemaline, cemaline bağışla. 

Resul, Nebi, Veli hakkı için bağışla. 

Ahmet’i Muhtar için bağışla.

Ali’yyül Murtaza için bağışla. 

Ehlibeyt ve nesli için bağışla. 

Üçler, Beşler, Yediler hakkı için bağışla. 

Onikiler, Kırklar hakkı için bağışla. 

Masum-u Pak hürmetine bağışla. 

On Yedi Kemerbest hakkı için bağışla. 

Hüseyn-i Kerbela acısına bağışla. 

Şüheda Hakkı İçin Bağışla. 

Katarın Didarın hakkı için bağışla. 

Mürşit, Pir, Rehber hakkı için bağışla. 

Hızır Aşkına, hazır aşkına bağışla. 

Aşk İçin, muhabbet için bağışla. 

Hikmet için, hizmet için bağışla. 

Dua, şükür, kerem aşkına bağışla. 

Kuran hakkı derman için bağışla. 

Ber Cemalı Muhammed Mustafa için bağışla. 

Ber Kemalı İmam Hasan, İmam Hüseyin için bağışla. . 

  

Gerçeğin demi için bağışla.

Duası bizden, kabulü Allah’tan ola. Gerçeğe Hû. 

 

Zakir “tevhid”e başlar, nakaratları (Allah Allah) cemaat hep birlikte dillendirir.

TEVHİD 1

Medet Ey Allah’ım medet

Gel dertlere derman eyle

Yetiş Yâ Ali Muhammed

Gel dertlere derman eyle.

Allah Allah, Allah Allah! 

Allah Allah, Allah Allah!

 

Hasan, Hüseyin aşkına 

Yardım ederler düşküne

İmam Zeynel’in aşkına

Gel dertlere derman eyle. 

 

Allah Allah, Allah Allah! 

Allah Allah, Allah Allah!

 

İmam Bakır’ın katına 

Cafer’in ilmi zatına

Musa, Rıza hürmetine

Gel dertlere derman eyle. 

 

Allah Allah, Allah Allah! 

Allah Allah, Allah Allah! 

 

Şah Taki’nin hem Naki’nin

İmam Hasan-ül Askeri’nin

Yargılamak senin şanın 

Gel dertlere derman eyle. 

 

Allah Allah, Allah Allah! 

Allah Allah, Allah Allah! 

 

Gelip Hak’tan dilek dile

Mehdi sahip zaman gele

Dedemoğlu secde kıla

Gel dertlere derman eyle. 

 

TEVHİD 2

Muhammed’i candan sev ki,

Ali’ye Selman olasın. 

Ehlibeyt’e gönül ver ki

Ali’ye Selman olasın. 

 

Allah Allah, Allah Allah! 

Allah Allah, Allah Allah!

Muhammed’i hazır bil ki

Canı Hakk’a nazır bil ki

Her gördüğün Hızır bil ki

Ali’ye Selman olasın.

Allah Allah, Allah Allah! 

Allah Allah, Allah Allah!

Muhammed’e gönül kat ki

Ceht edip rehbere yet ki

Bir gerçekten etek tut ki

Ali’ye Selman olasın.

Allah Allah, Allah Allah! 

Allah Allah, Allah Allah! 

 

Hasan ile girdim ceme

Hüseyin sırrını deme

Musahipsiz lokma yeme

Ali’ye Selman olasın.

Allah Allah, Allah Allah! 

Allah Allah, Allah Allah!

Zeynel Bakır, Cafer, Kâzım

Rıza’ya bağlıdır özüm

Hatırın kırma şahbazın

Ali’ye Selman olasın. 

 

Allah Allah, Allah Allah! 

Allah Allah, Allah Allah!

Taki’ye, Naki’ye eriş

Askeri’de biter her iş

Mehdi’nin sırrına karış

Ali’ye Selman olasın. 

 

Allah Allah, Allah Allah! 

Allah Allah, Allah Allah!

Şah Hatayi’m özün ırma

Gerçekler gönlünü kırma

Her Ademe sırrın verme

Ali’ye Selman olasın. 

 

Allah Allah, Allah Allah! 

Allah Allah, Allah Allah! 

 

Secdeye varılır ve dede secde (Gülbang) duasını verir;

Ey ilahi! Ey Evvellerin evveli, ahirlerin ahiri!

İlahi yarab, ilah sensin, mabut sensin, Aliyy sensin, cömertlerin cömerdi, yücelerin yücesisin..

Azimsin, kerimsin… Senden başka tapılacak mabut yoktur.

Bin bir ismin yüzü suyu hürmeti hakkı için yardımlarını bizlerden esirgeme ya Rabbi!

Bedbahtlıklara yol açan hatalarımızı iyiliğe çevir ya Rabbi!

Bereket ve nimetlerinle bizleri ödüllendir ya Rabbi!

Alemlerin rahmeti Hz. Muhammed Mustafa’nın ve Ehlibeyt’inin şefaatlerine bizleri nail eyle ya Rabbi'

Veballerimizi ve eksikliklerimizi Muhammed Ali dergâhında sırrı Kerbela hakkı için bağışla ya Rabbi!

Analar anası cennet seyyidesi Hz. Fatima-tüz Zehranın, güzellikler ve iyilikler abideleri olan evlatları İmam Hasan, İmam Hüseyin ve Kerbela’nın yüz akı Hz. Zeynep’in yüzü suyu hürmetine bizleri onların dostlarından ve izleyicilerinden eyle ya Rabbi!

Bizlerin hayat ve yaşantılarını Hüseyn-i hayat eyle ya Rabbi!

Şuanda yüzümüz yerde, özümüz darda, Allah- Allah diyen dillerin, mesrur olan gönüllerin hakkı hürmetine cümle alemlere yardım eyle ya Rabbi!

Dualarımızı ve ibadetlerimizi tüm insanlığın huzuru, mutluluğu ve esenliği için vesile kıldık kabul eyle ya Rabbi!

Duası Bizden Kabulü Allah’tan Ola. Gerçeğe Hû. 

 

(Secdeden sonra zakir 2. tevhidi cemaatle birlikte söyler.)

TEVHİD 3

Şu aleme nur doğdu / Lâ İlâhe İllâllah 

Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah

Yeşil kandilden nur indi / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah

Hak Lâ İlâhe İllâllah

İllâllâh Şah İllâllah

Lâ İlâhe İllâllah

İllâllah Şah İllâllah

Sen Ali’msin Güzel Şah

Şahım Eyvallah Eyvallah.

Huri kızların hepisi / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed dinin tapusu / Lâ İlâhe İllâllah

Açıldı cennet kapısı / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah

Hak Lâ İlâhe İllâllah

İllâllâh Şah İllâllah

Lâ İlâhe İllâllah

İllâllah Şah İllâllah

Sen Ali’msin Güzel Şah

Şahım Eyvallah Eyvallah.

Muhammed anadan düştü / Lâ İlâhe İllâllah

Kafirlerin aklı şaştı / Lâ İlâhe İllâllah

Bin bir putlar yere geçti / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah

Hak Lâ İlâhe İllâllah

İllâllâh Şah İllâllah

Lâ İlâhe İllâllah

İllâllah Şah İllâllah

Sen Ali’msin Güzel Şah

Şahım Eyvallah Eyvallah.

Huri kızları geldiler / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed dinin sordular / Lâ İlâhe İllâllah

Nurdan kundağa sardılar / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah

Hak Lâ İlâhe İllâllah

İllâllâh Şah İllâllah

Lâ İlâhe İllâllah

İllâllah Şah İllâllah

Sen Ali’msin Güzel Şah

Şahım Eyvallah Eyvallah.

Muhammed kalktı oturdu / Lâ İlâhe İllâllah

Alemi nura batırdı / Lâ İlâhe İllâllah

Yer gök salavat getirdi / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah

Hak Lâ İlâhe İllâllah

İllâllâh Şah İllâllah

Lâ İlâhe İllâllah

İllâllah Şah İllâllah

Sen Ali’msin Güzel Şah

Şahım Eyvallah Eyvallah.

Şah Hatayi’m ey kardaşlar / Lâ İlâhe İllâllah 

Güzel olur hep bu işler / Lâ İlâhe İllâllah

Secdeye indi hep başlar / Lâ İlâhe İllâllah

Muhammed doğduğu gece / Lâ İlâhe İllâllah

 

Dede, Secde gülbankını verir:

Bismişah Allah Allah. 

İlahi Yâ rabbi! 

Varlığın, birliğin, kadirliğin, kadimliğin, lütfun, keremin, ihsanın, faziletin, şefkatın, rahmetin, doksan dokuz Esma’ül- Hüsna’nın hürmeti hakkı için, secdeye başını koyup, varlığını varlığında yok eden canları rahmetin ve kereminle lütfuna mazhar eyle. 

İlahi Yâ rabbi! 

Arş yüzünde olan cümle meleklerin ve onların ulularının ettikleri ibadetler ve yapmış oldukları hizmetlerin hakkı hürmetine bizlere, ailemize, ülkemize ve tüm insanlığa yardımlarını esirgeme.

İlâhi Yâ rabbi! 

Peygamberlerin evveli Adem (A. S) ve keremler sahibi Hz. Muhammed Mustafa arasında geçen yüz yirmi dört bin peygamberin, cümle nebilerin, cümle velilerin, cümle evliyaların, Kerbela’da şehit olan 73 şühedanın, aşıkların, sadıkların, erenlerin kerametleri, ta’at ve ibadetleri, gözyaşları Hakk’ı hürmetine gönüllerimiz deki muratlarımıza vasıl eyle.

İlâhi Yâ rabbi! 

Tevhidimiz oldu tamam, yardımcımız Oniki İmam. ibadetlerimiz kabul, muratlarımız hasıl ola. Yüce Allah, zikirlerimizi dünyada dilimizden kesmeye, Ehlibeyt’in katarından ayırmaya. Duası bizden, inayet imam Ali’den, şefaat Muhammed Mustafa’dan, kabulü de Allah’tan ola.

Gerçeğe Hû!

Zakir “Mir’ac”lamayı okumaya başlar. 

Mir’açlama

 

Geldi çağırdı Cebrail

Hak Muhammed Mustafa’ya

Hak seni Mirac’a okur

Dâvete Kadir Hüdaya.

Evvel emânet budur ki

Piri, rehberi tutasın

Kadim erkâna yatasın

Tariki müstakiyme.

Muhamed sükuta vardı 

Vardı Hakk’ı zikreyledi

Şimdi senden el tutayım (Cemaat el tutuşur)

Hak buyurdu vedduha.

Muhammedin belin bağladı (Cemaat iki elini kenetler)

Anda ahir Cebrail

İki gönül bir oluben

Hep yürüdüler dergâha.

Vardı dergâh kapısına 

Gördü orda bir arslan yatar

Arslan anda hamle kıldı

Korktu Muhammed Mustafa.

Buyurdu Sırr-ı Kâinat

Korkma Yâ Habibim dedi

Hatemi ağzına ver ki

Arslan ister bir nişane.

Hatemi ağzına verdi

Arslan orda oldu sakin

Muhammed’e yol veruben

Arslan gitti nihaneye.

Vardı Hakk’ı tavaf etti

Evvela bunu söyledi

Ne heybetli şirin varmış

Hayli cevreyledi bize.

Gördü bir biçare derviş

Hemen yutmak diledi

Ali yanımda olaydı

Dayanırdım ol Şahıma.

Gel benim sırr-ı devletlim

Sana tabiyim ey habibim

Eğiliben secde kıldı

Eşiği kıblegâhına.

Kudretten üç hon geldi

Sütü elma baldan aldı

Muhammed destini sundu

Nuş Etti Azametullaha.

Doksan bin kelam danıştı

İki cihan dostu dostuna

Tevhidi armağan verdi

Yeryüzündeki insana.

 

Muhammed ayağa kalktı (Tüm cemaat ayağa kalkar)

Hep ümmetini diledi

Ümmetine rahmet olsun (Üç kere tekrar edilir)

Anda dedi kibriya.

Eğiliben secde kıldı (Secde kılınır)

Hoşkal sultanım dedi

Kalkıp evine giderken

Yol uğrattı kırklara. (bu dörtlük iki kere okunur)

Vardı kırklar makamına

Oturuben oldu sakin (Edeb - Erkân oturulu)

Cümleside secde kıldı (Secde kılınır)

Hazreti Emrullaha.

Muhammed sürdü yüzünü (Secde kılınır)

Hakka teslim etti özünü

Cebrail getirdi üzümü

Hasan Hüseyin ol Şaha.

Canım size kimler derler

Şahım bize Kırklar derler

Cümleden ulu yolumuz

Eldedir külli varımız.

Madem size Kırklar derler

Niçin noksandır biriniz

Selman şeydullaha gitti

Ondandır eksik birimiz. 

 

Cümleden ulu yolumuz

Eldedir külli varımız

Birimize neşter vursan

Bir yere akar kanımız. 

 

Selman şeydullahtan geldi

Hü deyip içeri girdi

Bir üzüm tanesini koydu

Selmanın keşkullahına. 

 

Kudretten bir el geldi

Ezdi bir engür eyledi

Hatemi parmakta gördü

Uğradı bir müşkül hale.

( S e m a h a    k a l k ı l ı r )

Ol şerbetten biri içti

Cümlesi de oldu hayran

Mümin müslüm üryan büryan

Hep girdiler semaha. 

 

Cümlesi de el çırpıben

Dediler ki Allah Allah

Muhammed bile girdi

Kırklar ile semaha. 

 

Muhammed’im coşa geldi

Tacı başından düştü

Kemeri kırk pare oldu

Hepsi Sardı Kırklara. 

 

Muhabbetler galip oldu

Yol erkân yerini aldı

Muhammed’e yol göründü

Hatırları oldu sefa. 

 

Muhammed evine gitti

Ali Hakkı tavaf etti

Hatemi önüne koydu

Dedi saddaksın Yâ Ali!

 

Evveli sen ahiri sen

Zahiri sen bâtını sen

Cümle sırlar sana ayan

Dedi Şah-ı Evliya

 

Şah Hatayi’m vakıf oldum

Ben bu sırrın ötesine

Hakkı inandıramadım

Özü çürük ervaha 

 

Semah eden canlar dardadırlar.

Gözcü her hizmette olduğu gibi yanlarında o da dardadır.

Dede duasına başlar:

Bismişah Allah Allah! 

Semahlar saf ola. Günahlar af ola. Döndüğünüz çarkı pervazlar Hakk için ola. Hakk için ola, seyir için olmaya. Yardımcınız On iki İmamlar ola. İsteğinizi, dileğinizi

Hakk - Muhammed - Ali vere. Semahınız kırklar semahı ola. Semahı bizlere bağışlayan Muhammed Mustafa’nın şefaatı üzerimizde hazır ve nazır ola.

Gerçeğe Hû!

Semahçılar rükuya durur. Dede duasına devam eder:

Bismişah Allah Allah! 

Tecellanız, temannanız kabul ola. Hakk’ın dergâhına yazıla. Yüzünüz ak, gönlünüz pak ola. Yüce Allah da cümlenizin yardımcısı ola. 

Gerçeğe Hû... 

Semahçılar yerine otururlar. Gözcü meydandadır. Yere niyaz olur ve diz üstü oturarak şu duayı verir:

 

Allah - Muhammed - Yâ Ali. 

 

Dar çeken, didar göre. Didar gören cehennem narı görmeye. Sofular safaya vara.

Tüm cemaat hep birlikte rahat otururlar. Yörelere göre istek olursa değişik yörelerden semahlar dönülür. Günümüzde söylenen çok semah örnekleri vardır. 

İstek semahından sonra saki suyu gelir. 

Sular temiz sürahilere konulmuştur. Saki bir elinde bardaklar, diğer elinde sürahisi dara durur ve duasına başlar:

Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla

Bütün canlıları sudan yarattık. (Enbiya 30)

Allah her istediğine şifa verir. (Hadis)

Selamullah Alâ İmam Hüseyin. 

Evlâd-ı İmam Hüseyin. 

Lütfuna muhtacız eyle ihsan yâ Hüseyin. 

Derdimize senden derman eyle derman yâ Hüseyin. 

Gayri’ye muhtaç eyleme sevenleri el-aman. 

Sen Medet kıl bizlere her vakit yâ Hüseyin. 

Sed hezaren lânet olsun ol güruhu dalâle. 

Ahd-i bozup şehit kıldılar, onlar seni yâ Hüseyin. 

İsmi pakın aşkı için zikredeni koyma zulmette hergiz. 

Bermurad et dide-i giryan ile ağlayanı yâ Hüseyin. 

İznin ile su tapşırdım aşkına vermek için. 

Aşkınla içenlere kıl ab-i hayat yâ Hüseyin.

Ber Cemal-i Muhammed, Ber Kemal-i İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Ali’yi pir bilip verelim Muhammed Mustafa’ya ve Ehlibeyt’ine salavat.

“Allahümme Salli Âlâ Seyyidinâ Muhammed’in Ve’l Ala Ali Muhammed ve Ehlibeyt.” 

Dede darda duran sakilere ve cemaata duasını verir:

Bismişah Allah Allah!

Erenler şemile pervana geldim

Baş açık yalın ayak ben divana durdum

Şerha şerha kattım ol tez iktidarım

Derem derem bir yudum su ver

Kerbela’ da Mervanlar elinde şehit olan imamlar aşkına

Saki İmam Hüseyin, cennet mekânı İmam Hüseyin

Oniki İmamlar Hak’ın Sevgili Yâri

Onlar Birlemiştir Haliki Perverdigârı

Susuz Şehit Ettiler Ali Evlâd-ı Ol Hanedânı

Derem Derem Bir Yudum Su Ver

Kerbela’ da Mervanlar elinde şehit olan imamlar aşkına

Saki İmam Hüseyin, cennet mekânı İmam Hüseyin

Onlar Çok Çektiler Mihnet İle Belâyı

Onlara Nasip Eyle Bu Kevser Sülâleyi

Susuz Şehit Ettiler Ali Evlâdı Ol Hanedanı

Derem Derem Bir Yudum Su Ver

Kerbela’ da Mervanlar elinde şehit olan imamlar aşkına

Saki İmam Hüseyin, cennet mekânı İmam Hüseyin

Şah Muhammed Şah Ali’dir Şahımız 

Şah Hüseyin’e Kurban Olsun Canımız

Erenler Dergâhı Bizim Dergâhımız

Derem Derem Bir Yudum Su Ver

Kerbela’ da Mervanlar elinde şehit olan imamlar aşkına

Saki İmam Hüseyin, cennet mekânı İmam Hüseyin

Şah Hatayi’m Yana Yana Yürek Döndü Bir Yana 

Lânet Okuyalım Yezit Oğlu Bir Mervan’a

Bir Yudum Su Vermediler Ali Oğlu Ol Hanedâna

Derem Derem Bir Yudum Su Ver

Kerbela’ da Mervanlar elinde şehit olan imamlar aşkına

Saki İmam Hüseyin, cennet mekânı İmam Hüseyin

Devamla:

Selâmullah Yâ Hüseyin, Selâmullah Yâ Hüseyin, Selâmullah Yâ Hüseyin.

Ahmet’i Muhtar Aşkına

Sadık’ı Sıtkı Selman-ı Pak Aşkına

İmam Ali’yyel Murtaza Aşkına

İmam Hüseyn-i Kerbela Aşkına

Sakkahüm Yâ İmam Hasan, Sakkahüm Yâ İmam Hüseyin

Kıl Şefaat Katresi Düşene Yâ Hüseyin

Yardım Eyle Allah Allah Diyene Yâ Hüseyin

Selamullah Yâ Hüseyin, Selâmullah Yâ Hüseyin, Selamullah Yâ Hüseyin

Nur Ola Allah

Sır Ola Allah

İçenler Şifa Bula Allah

Derdimize Derman, Hastamıza Şifa Senden Ola Allah

Hazreti İmam Hüseyin’den Gelen Engür Suyu Ola Allah

 

Gerçeğe Hû... 

 

Sakiler suyu cemaata dağıtırlar. Allah’tan Şifa olsun diye içilir. Görevliler dara durur.

Dede Görevlilere duasını verir:

Bismişah Allah Allah!

 

Aşk olsun içene

Rahmet olsun göçene

Hazreti İmam Ali ve İmam Hasan’a

Hazreti İmam Hüseyin’i Veliye

Gittiği yer dert görmeye

Erenler kerem eyleye

Şeyen Lillâh Allah Eyvallah 

 

Gerçeğe Hû... 

 

Sakiler niyaz ederek yerlerine otururlar. Sıra mersiyelere gelmiştir. Bütün cemaat ayağa kalkarak el ele tutuşurlar ve mersiyeyi hep birlikte aşk ve huşu ile söylerler. 

(Şah Hatayi’nin mersiyesi kısaltılarak örnek olarak verilmiştir.)

 

MERSİYE

Bu gün matem günü geldi

Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im

Senin derdim bağrım deldi 

Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şah-ı Merdan, Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im

Bizimle gelenler gelsin

Serini meydana koysun

Hüseyin’le şehit olsun

Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im

Kerbela’nın yazıları

Şehit düştü gazileri

Fatma Ana kuzuları

Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im

Kerbela’nın önü düzdür

Geceler bana gündüzdür

Şah Kerbela’da yalnızdır

Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im

Gökte yıldız paralandı

Şehribanu karalandı

Şah Hüseyin yaralandı

Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im

Bir su verin masum cana

Zalim içti kana kana

Fatma Ana yana yana

Ah Hasan’ım vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im

Boz bulanık puslu dağlar

Virandır bahçeler bağlar

Şah Hatayi’m durmaz ağlar 

Ah Hasan’ım, vah Hüseyin’im

Şehit olmuş Şah-ı Merdan Şah Hüseyin’im, vah Hüseyin’im

Cemaat hep birlikte el ele tutuşarak bu mersiyeyi söylemiştir.

Peşinden zakir kısa olarak Kerbela’yı anan bir mersiye daha okur. 

 

MERSİYE (Örnek)

Durdum divanına ellerim bağlı

Yetiş imdadımıza imam Hüseyin

Bu aşkın elinden ciğerim dağlı

Yetiş imdadımıza imam Hüseyin

Macerayı Kerbela’nın bir günü

Mülkümüz şu dünyada fanidir fani

Yetiş Hızır yetiş car günün bugün

Yetiş imdadımıza İmam Hüseyin

Demanı der Kuran Hak Kur’anullah

Sevenin gönlünde gitmiyor billah

Cümlemizin muradın ver Allah Allah

Yetiş imdadımıza İmam Hüseyin

Cemaat ayakta iken oturur ve zakir ara vermeden salavatlara geçer:

Yâ İmam-ı Müttakin Server Muhammed Mustafa’nın Aşkına verelim salavat. 

Allah’ümme Salli Âlâ Seyyidina Muhammed’in ve Âlâ Ali Muhammmed ve Ehlibeyt. 

(Salavat cemaatla birlikte verilir.)

 

Zakir devamla:

Çekelim aşkın yayın

Ceme girmesin hayın

Tevhid kararın buldu

Yol erkân yerin aldı

Müminler ah çekip ağladı

Ah Hasan’ım, vah Hüseyin, şah Hüseyin. 

Evveli Hû diyelim, Ahırı Hû diyelim

Lanet zalimin canına

Gerçeğe Hû diyelim, Hû...

Hatayi’yim handan gelir

Cesetler de candan gelir

Bu yola meyil verenler

Serin verir serden gelir.

Hatayim uluya gider

Ululardan uluya gider

Gafil olmayın gaziler

Bu yol Şah-ı Merdan’a gider.

 

Alemlere Rahmet verelim Muhammed Mustafa’ya ve Ehlibeyt’ine salavat. 

“Allahümme Salli Âlâ Seyyidinâ Muhammed’in Ve’l Ala Ali Muhammed ve Ehlibeyt.” 

(Zakirle birlikte tüm cemaat salavat verir.)

(Tamamını yazmadık, iki kıta okumak yeterlidir.)

Cemaat secdededir. Secde duasını Dede verir;

 

Bismişah Allah Allah! 

Yârabbi! Ellerimizi Açtık, Boynumuzu Büktük, Başımızı Secdeye Koyup Sana Yalvarıyoruz. Dualarımızı Dergâh-ı İzzetinde Kabul Eyle Yârabbi. 

Sana Açılan Ellerimizi Boş Çevirme Yârabbi! 

Ey Yüce Allah’ım! 

Sana hamd olsun ki bizleri sana kul, habibin Muhammed Mustafa’ya ümmet, veli ve vasi olan Ali’yyül Murtaza’ya talip ve soyuna taraf kıldın

Yarabbi! 

Hatice-i Kübra ve cennet Seyyidesi Fatıma-i Zehra’nın hürmetine, râhmetini bizlerden esirgeme

Yarabbi! 

Rahman ve rahim olan adın yüzü suyu hürmetine, İmam Hasan ve şehitler Şahı İmam Hüseyin’in sevgisi ile gönüllerimizi nurlandır Yarabbi! 

Hüseyin ve Zeynep’in Hakkı hürmetine, bizleri onların dostlarından ve izleyicilerinden eyle 

Yarabbi! 

Bizlerin hayat ve yaşantısını Hüseyni hayat eyle

Yarabbi! 

Yakınlarım deyip salatı ve sevmeyi bizlere farz kıldığın Ehlibeyt’in ve Oniki İmamların yüzü suyu hürmetine yardımlarını bizlerden esirgeme 

Yarabbi! 

Bereket ve nimetlerinle bizleri ödüllendir

Yarabbi! 

Merhametinin sonsuzluğuna sığınarak, kul beşerdir hata işler, sultan olan da bağışlar niyetiyle, özümüzü dara çekip, tövbe edip, sana yalvarıyoruz, hatalarımızı Affeyle

Yarabbi! 

Dualarımızı kabul eyle

Yarabbi! 

Esma-i Hüsnaların yüzü suyu hürmetine sana sığınanları her türlü kazalardan, belalardan, görünür görünmez afetlerden, acılardan emin Eyle Yarabbi! 

Yarabbi, sen evvelsin, ahirsin, zahir ve batınsın, dua edenin duasını kabul edensin. 

Alemlere rahmet olarak yarattığın Muhammed Mustafa’nın, masum ve pak olduğuna şahadet ettiğin Ehlibeyt’in yüzü suyu hürmetine, yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyle

Yarabbi! 

Ordumuzu denizde, havada, karada muzaffer eyle 

Yarabbi! 

Ülkemizin iç ve dış düşmanlarına fırsat verme

Yarabbi! 

Hastalarımıza, yolculuk edenlerimize, darda, zorda olan cümle insanlarımıza yardım senden olsun 

Yarabbi! 

Aramızda olmayıp da gönülleri ile aramızda olanların da niyetlerini ve dualarını kabul eyle Yarabbi! 

Duası bizden kabulü Allah’tan ola. 

Gerçeğe Hû…

 

Süpürgeciler meydandadır. Dualarını verirler:

Bismişah Allah Allah!

Hüseyni Kerbela için gözlerim yaştır. 

Zalimlerin bağrı kara taştır. 

Erenler yolunda Ali’yyül Murtaza Baştır

Kırklar meydanı’nda pirimiz üstadımız Seyyidül Farraştır. 

Eyvallah Pirim. Nefes Pirimdedir. 

Dede süpürgecilerin duasını verir:

Bismişah Allah Allah!

Hayır hizmetleriniz kabul ola. 

Muradınız hasıl ola. 

İsteğinizi, dileğinizi Hakk Muhammed Ali vere. 

Hizmetlerinizden de şefaat bulasınız. Gerçeğe Hû... 

Lokmacılar meydandadır. Elinde lokma dara durarak 

duasını verir:

Bismişah Allah Allah!

 

Evvel Allah diyelim. Kadim Allah diyelim. 

Geldi Hakk sofrası, Hakk versin biz yiyelim. 

Demine Hû diyelim. Allah eyvallah. Nefes pirdedir.

Dede lokma duasını verir:

Bismişah Allah Allah! 

Niyazınız nur ola. Şah zuhur Ola. Yiyene helal, yedirene delil ola. Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa Allah’tan ola. Erenler kerem eyleye. Lokmalarınız Hakk dergâhında kabul ola. 

Şey’en lillah, Allah eyvallah. Gerçeğe Hû…

Lokmalar eşit olarak herkese dağıtılır. Hizmet (Dağıtım) bittikten sonra hizmetli razılık ister:

Canlar; “Göz nizam el terazi / Herkes oldu mu hakkına razı?”

(Üç kez tekrar eder.)

Cemaat: Biz razıyız, Hakk da senden razı olsun. 

Lokmacı: Allah da sizlerden razı olsun.

Çerağcı çerağları (mumları) sır eder (Söndürür) ve şu duayı okur:

Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın Adıyla 

Yaratanın nuru aşkına; Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Allah. 

Peygamberliğin nuru aşkına; Yâ Muhammed, Yâ Muhammed, Yâ Muhammed. 

Velayetin nuru aşkına; Yâ Ali, Yâ Ali, Yâ Ali.

Dede duasını verir:

Bismişah Allah Allah! 

Batın oldu çerağı nur-u Ahmet

Zahir oldu şems-i mah-ı Muhammed. 

Allah Eyvallah. Hû Dost…

Posta kaldırılır. Dede duasını verir:

Bismişah Allah Allah! 

Post kadim ola. İnkar yok ola. 

Burada sorulan ahirette sorulmaya. 

Müminler abâd, münâfıklar ıslah ola. 

Gerçeğe Hü…

Oniki hizmette görev alanların tümü dardadır. (Oniki hizmet sahiplerine toplu dua verilir.) Dede duasını verir:

Bismişah Allah Allah! 

 

Hamdülillah vâsıl-ı didar-ı Hakk olduk bugün. 

Külli müşkil hâl olup esrar-ı Hakk olduk bugün. 

Bade-i aşk-ı ilâhi şükür nûş kıldık bugün. 

Mâsivadan el çekip mest-i ebed olduk bugün.

Ey Yüce Allah’ım! 

Senin rızan için yaptığımız ibadetleri, okuduğumuz duvazları, tevhidleri, verdiğimiz gülbankları, döndüğü-müz semahları ve getirilen lokmaları dergâh-ı izzetinde kabul eyle. Bizleri sevgin ve rahmetinle ödüllendir.

Allah’ım! 

Sen, bizleri senden, Hakk - Muhammed - Ali yolundan ve Hakk kitabından, Hakk Resulun Muhammed Mustafa’dan ve onun temiz ve masum Ehlibeyt’inden ayırma. 

Bizlere Hakk erenlerinin izinden yürümeyi nasip eyle. 

İbadetlerimizi sırrı Kerbela Hakkı için kabul eyle. 

Hakk - Muhammed - Ali yoluna hizmet edenlerin de hizmetlerini kabul eyle. 

Hizmet sahiplerinin keşfi kerâmetlerini üzerimizde hazır ve nazır eyle. 

Erenlerden haklı, hayırlı himmet, şey’enlillah, Allah eyvallah. 

Gerçeğe Hû…

 

Cem bitmiştir. Dağılma duasını dede verir:

Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz, sırrı sır ederek evine varana,

Hakk - Muhammed - Ali yardımcısı, gözcüsü olsun. Gerçeğe Hû...

Cemaat meydana niyaz ederek edebince ayrılır. Cem bitmiştir. 

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort