Kullanıcı Değerlemesi:  / 4
Kötüİyi 

Cemde 12 Hizmet

 1- Mürşid (Dede)   Hizmet itibari ile Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Haci Bektasi Veliýi temsil eder. 

  Cem Erkanı Başkanlığını yapar,ikrar alır nasip verir. Cenaze, Müsahiplik, Nikah,   Sünnet, Ad takar (isim takar).  

 

2- Rehber   Görev itibariyle İmam Hüseyin´i temsil eder.

  Yola girmek isteyenleri hazırlar, yol gösterir. Mürsidin en yakın yardımcısıdır.  

 

3- Gözcü   Görev itibariyle Ebuzer Gaffari’yi temsil eder.

  Rehberin yardımcısıdır. Cem'in sessiz ve sakinlik içinde gecmesini sağlar.    Cem’in bekcisidir.  

 

4- Çerağcı (Delilci)   Görev itibariyle Cabir El Ensari’yi temsil eder.

  Cem evinde bulunan aydınlatma araçlarını yakar. Buhardanlıkları ve Mumları   (Çerağları) hazırlar.  

 

5- Zakir (Aşık)   Görev itibariyle Bilal Habeş’i temsil eder. 

  Cem’de Tevhid, Duazde imam, Mersiye, Semah, Nevruzi'ye söyler.  

 

6- Süpürgeci(Ferraş)   Görev itibariyle Selman’ı Piri pakı temsil eder. 

  Cem evinin sürekli temizliği ile meşkul olur.  

 

7- Meydancı   Görev itibariyle Hüzeyme tül Yemeni’yi temsil eder. 

  Cem evinde Semahserleri kaldırır. Postları yerine dizer. 

 

8- Niyazci   Görev itibariyle Mahmut el Ensari’yi temsil eder.

   Kurbanları tekbirler ve keser. Gelen Lokmaları alır ve dağılımını sağlar.

  

9- Ibrikci   Görev itibariyle Kamber Hazretlerini temsil eder.

  Cem de Mürşidin ve Cem erenlerinin abdest almalarını sağlar.  

 

10- Kapıcı   Görev itibariyle Gülam Keysani’yi temsil eder. 

  Cem’e gelen erenlerin evlerini gözetler.  

 

11- Peyikçi   Görev itibariyle Amri Ayyari’yi temsil eder. 

  Cem olacaƃını tüm canlara duyurur.  

 

12- Sakacı   Görev itibariyle Ammari Yaseri’yi temsil eder. 

  Cem evinde Su, Şerbet, Saka, Süt v.b. dağılımını sağlar.

 

Live visitor conversion tracking, Counter, Anti-spam, Heat map, SEO
Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort