Kullanıcı Değerlemesi:  / 8
Kötüİyi 

 

Dedelik

 

                     Dede, Alevi toplumunun inançsal önderidir. Dedelik ise kendine has bir is yapısı/hiyerarşisi bulunan bir kurumdur.

Her Alevinin bir dedesi vardır. Her dedenin de bir dedesi (mürşidi) vardır.

Talibin davranışlarından (inanç anlamında) dede sorumludur.

Dede talipleri eğiten, yol gösterendir.

 

                     Dede taliplerin bütün düşünsel, manevi sorunlarına çözüm, sorularına cevap getiren kişidir.

Dedelik kurumunun kendisine özgü bir yapılanması var. Bu yapılanma (mürşit-rehber bağlamında) gereği her dede ayni zamanda başka bir dedenin talibidir. Nasıl ki talip bir yanlışa düştüğünde yada hata yaptığında dedesine sığınıyorsa, ayni şekilde dede de talibi olduğu dedesine (mürşidine) sığınıyor. Böylece mükemmel bir denetim mekanizması kurulmuş oluyor. Bu mekanizma halkalar misali bir birine bağlı. Yani bir dedenin görevini layıkıyla yapıp yapmadığını mürşidi  tarafından denetlenir. 

                     Dedelik kurumu asırlardan beri var olmuş bir kurumdur. Çok zorlu koşullarda ağır baskılar görmüştür dedeler. Buna rağmen Alevi inancını bu güne değin gelmesini sağlamışlardır. Bu misyonlarını geliştirerek günümüzde de sürdürmekle yükümlüdürler.

                     İsteyen herkes dede olamaz. Öz manasıyla dede olmak için Evladı Resul olmak gerekiyor. Yani soyunun Hz. Muhammed ve Hz. Ali´den olması gerekiyor. Ancak eğer bir bölgede Evladı Resulden bir dede yoksa ve durum zamanla Yolun bozulmasına sebebiyet verecekse durum değişir. Bu manada gerekli bilgi birikimine, yolun edebine, ahlakına uygun olan bir kişi Dergah´tan icazet almak şartıyla dedelik yapabilir. 

              Talipler hizmet ediyorlarsa, BU YOL içindir. Kendi inancı içindir. Pirler taliplere hizmet -diyorlarsa YOL ve ERKÂN içindir.

Alevilik'in esaslarında pirin Ehlibeyt neslinden sürmesi şarttır. Evladı Resul olmayanlar posta oturamazlar. YOL MUHAMMED-ALİ'nindir. Posta oturacak kişinin özellikleri şunlardır:

 

1- Evladı Resul olacak,

2- Düzgün ahlâklı olacak,

3- Elîne-Diline-Beline sahip olacak,

4- Bilgili olacak,

5- Adil olacak,

6- Misafirperver olacak,

7- Eli, evi, sofrası açık, gönlü tok olacak,

8- Alçak gönüllü olacak,

9- İnancı kuvvetli olacak,

10- Vefalı ve sadakatli olacak

11- Kin ve adavetten uzak olacak,

12- Merhametli olacak,

                   İşte Alevi inancında posta oturacak kişide aranacak olan en önemli Özelliklerin içerisinde yukarıda sıradıklarımızın yer alması gerekir. [.YIKAYAN PAK OLMAZSA, YIKADIĞI DA PAK OLMAZ" kuralı vardır. Pirin ve mürşidin her yönü ile talibe örnek olması şarttır. Zaten Ehlibeyt tertemizdir. Bu nedenle Alevilik inancında Ehlibeyt t'ten el etek tutulur, ikrar verilir. 

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort