Kullanıcı Değerlemesi:  / 6
Kötüİyi 

 Dar 

Dar, kıyamla Allah'ın huzurunda durmak demektir. Dört türlüdür:

 

-Mansur darı yani mansur gibi Hak yoluna serini vermektir. Ayakta dosdoğru durup elini yani sağ elini kalbinin üzerine koyup, sol elini yanına salarak durur. Şekilde görüldüğü gibi.

 Şekil 1 

2- Fazlı darı Kafirler Fazlı'nın karnına hançer saplamışlardı. Fazlı, eğilip iki elini karnının üstüne basmıştı. Şekil 2 de görüldüğü gibi.

 Şekil 2

3- Nesimi hazretleri taassubun batıl inancını pervasızca tenkit ettiğinde Nesimi sultanı oturtup derisini yüzdüler. Şekil 3 de görüldüğü gibi.

 Şekil 3

4 — Fatime darı, Resulü Ekrem efendimizin yanında bulunan torunları Hasan'la Hüseyin (A.S.) dan su istedi. İkİsî birden koştular dedelerine su getirmek için İmam Hüseyirj acele ettiğinden sol ayağının baş parmağı bir şeye dokundu kanadı. Utancından dedesi görmesin diye sağ ayağının baş parmağını kanıyan parmağın üzerine kapattı. Fatime ana parmağını sardığı için Fatime darı denildi. Şekil 4'de görüldüğü gibi.

 Şekil 4

Talibler meydan yerine geldiklerinde önce Mansur darını, sonra Fazlı darını üçüncü de Nesimi darını dördüncüsü Fatime darını eda ederler. Önce Mansur gibi doğru durur sonra Fazlı gibi eğilir, niyaz olduktan sonra Nesimi gibi oturur. Fatime darı ise her üç darda da eda edilir. Cemaata geldiğinde ve gittiğinde sağ ayak parmağı sol ayak parmağı üzerine konur. Muhammed Ali'nin yolunda dar mukaddesdir Dar çok önem­lidir.

Talibler darda İken edep erkân oturulur .Pirden başka kimse konuşamaz. Her sahada dara taazimle hürmet gösterilir. Çünkü dar Muhammed Ali'nindir.

 

BOYVERME-BAŞOKUTMA DARI

Aleviler arasında , görgü cemi kapsamı içerisinde nasıl uygulandığını göstermek için canların psikolojik durumunun gözlerimizinin önünde canlandırmaya, Alevi toplu tapıncındaki dar-ı kafamıza daha iyi algılamamıza yardımcı olacaktır. 

  Abdülbaki Gölpınarlı başoutmayı Bektaşi ve Alevilerde olmak üzere şöyle tanımlıyor.

Alevilerde her yıl Muharrem ayı, yani Hicri yılın ayı matem çıktıktan sonra ve sefer ayı geçtikten sonra Cuma gecesi mürşidin ve İhvan huzurunda onlardan razılık dilerler. Meydan’ın ortasında dar denen yere gelerek başındaki tacı ya da arakiyesi (külah ,tekke) sağ elinde tutar ve niyaz durumunda şu tercümanı okur. 

  ‘’Allah Allah Muhammed Ali divanında ,erenler meydanında Pir huzurunda elim erede, yüzüm yerde özüm darda, erenlerin darı Mansur-dan canım kurban tenim tercüman; bu fakiyrin elinden-dilinden ağrınmış incinmiş can karındaş varsa dile gelsin bile gelsin! Hakkını hakkından dilesin! Haktan gelen hakkıma razıyım Allah eyvallah’!

  Dede salavat verip, ihvandan (cemaattan ) razılık diler; onlar da o oturdukları yeri niyaz ederler veya ‘’biz razıyız Allah’da sizden razı olsun derler.’’bunun üzerine ‘’’başokutan canımız’’ yeri niyaz eder . Dede hayırlısının verir , gerisin geri yerine oturur.

  Dr. İsmail Kaygısuz ,Alevilik’de dar kitabında sayfa.34.de Bedri Noyanbaba da aşağı yukarı aynı şeyleri söyler der ve Kuran-ı Kerim’den ayetlerle süslemiş. Tanımlaması ise şöyle:

 ‘’Bu tören kendini temize çıkarma , kardeşlerinden helallık dileme ve bunu almalıdır. Bir yıl olmazsa ikinci yıl mutlaka yapılmalıdır. Daha fazla zaman geçirenlerin ayrıca bir kurban kesmeleri gerekir. Baş okutmayanların hizmet görmeyenlerin yeniden ikrar töreninden geçip nasip almaları gerekmektedir.

  Pir Sultan Abdal’ın dara ilişkin nefeslerin birinde geçen şu dörtlüğe yeniden bir göz atarsak, görgü-sorgu, yani başokutma dar’ını bakınız şöyle ifade etmiştir.

  Mansur Hakkım dedi buldu darını

  Talip burda çeker ahret zarını

  Cümle kqazanç ile küll-i varını

  Bütün hak yolunda dökmeli imiş

Talip’in bu irfan meydan’ında çeker ahret zarını ve devam ediyor ne kadar hak kazancı sağlamış veya haksızlığa uğradığını ,bütün hak yoluna dökmeli demiş. ‘’Pir Sultan Abdal’’

 

 

 

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort