Kullanıcı Değerlemesi:  / 20
Kötüİyi 

 Cemel Vakası 

Cemel Vakası ya da Cemel Savaşı, 656 yılında, Halife hz.Ali bin Ebu Talib ile hz.Muhammed'in dul eşi hz.Aişe'nin taraftarları arasında gerçekleşen muharebe. Müslümanlar arasındaki ilk iç savaştır. Cemel Savaşı hz.Ali'nin zaferiyle sonuçlandı.hz. Aişe'nin müttefiklerinden Talha bin Ubeydullah savaş sırasında, Zübeyr bin Avvam savaştan vazgeçip Medine'ye dönerken yolda öldürüldü. Aişe, Ali tarafından Medine'ye gönderildi.

"Cemel" sözcüğü Arapça'da "deve" anlamına gelir. Cemel Vakası, Aişe'nin devesi etrafında gerçekleştiği için bu isimle anılmıştır.

 

Olayların gelişimi 

Hz.Muhammed'in ölümünden sonra sırasıyla hz.Ebu Bekir, hz.Ömer ve hz.Osman İslam Devleti'nin başına geçtiler. Bu üç halifenin de hilafeti Şia tarafından kabul edilmez.

Bazı kaynaklara göre Ümeyye Oğullarından (Emeviler) hz.Osman halife seçildiğinde, hz.Ali ona biat etti. Bazı İslam alimlerine göre hz.Ali, hz.Osman'a hiç biat etmemiştir.

Hz.Osman’ın halife seçilmesine Muaviye’nin babası Ebu Süfyan, çok sevinmişti. Haşimoğulları ilk iki halifeye sürdürdükleri yumuşak tutumu halifeliğinin ilk 6 yılında hz.Osman’a karşı da gösterdiler. Bu dönemde yapılan fetih hareketlerine katıldılar. Hz.Ebubekir zamanında Kur’an nüshalarının çoğaltılması ve bir nüsha dışındaki diğer nüshaların imha edilmesi konusunda hz.Ali, hz.Osman’ı destekledi

 

Hz.Ali ve taraftarlarının hz.Osman'dan hoşnut olmayışının sebepleri

Hz.Osman’ın halifeliğinin ikinci 6 yılında takip ettiği siyaset, valiliklere akrabalarını tayin etmesi ve onlara aşırı düşkünlüğü, hz.Ali ve taraftarlarının halifeye karşı tavır takınmasına sebep oldu. Bu dönemde hz.Ali ile hz.Osman arasında sert tartışmalar yaşandı.

656 yılında Mısır, Basra ve Kufe’den gelen ve hz.Osman'ın halifeliğini kabul etmeyen isyancılar Medine yakınında “Zi-Huşub” mevkiinde toplandılar. Şehre girip girmeme konusunda Medinelilerin fikrini almak üzere elçi gönderdiler. Medineliler isyancıların şehre girişine taraftardılar ancak hz.Ali isyancılara gelmemelerini söyledi.

Mervan'ın mektubu

Hz.Osman, isyancılara arabulucu olarak hz.Ali’yi gönderdi. Durumun düzeltileceğini ve fesadın ortadan kaldırılacağına dair hz.Ali onlara halife adına söz vermiş ve isyancılar Mısır’a gitmek üzere yola çıkmışlardı, fakat yolda rastladıkları bir adamın üzerinde bir mektup çıktı. Bu mektupta, Mısır’dan Medine’ye gelen isyancıların öldürülmesi isteniyordu. Bunun üzerine isyancılar geri dönerek mektubu ve içeriğini hz.Ali’ye anlattılar. Hz.Ali, Halife hz.Osman’a bu mektuptan bahsetti. O böyle bir mektuptan haberi olmadığını söyledi. Sonuçta bu mektubu, hz.Osman'ın kuzeni ve damadı Mervan’ın yazdığı anlaşıldı.

Bunun üzerine hz.Ali, arabuluculuğa devam etmek istemediğini söyleyerek evine çekildi. Bu sırada isyancılar halife hz.Osman’ın evini kuşatarak ya halifelikten ayrılmasını ya da kendilerine komplo hazırlayan Mervan’ın kendilerine teslim edilmesini istediler. Halife’nin her iki teklifi de kabul etmemesi üzerine evini kuşattılar.

 

Hz.Osman'ın öldürülmesi

Hz.Osman evinin kuşatılmasından hz.Ali, Talha, Zübeyr ve hz.Aişe’yi haberdar etti. Hz.Ali isyancıların bizzat yanına gelerek onlara çıkıştı, yaptıkları bu hareketin kafirlere bile yakışmadığını söyleyerek halifeye su gönderdi. Buna ilave olarak oğulları hz.Hasan ile hz.Hüseyin’i ve kölelerini halifeyi korumaları için gönderdi. Bu tedbirler etkisini gösterdi, nitekim isyancılar kapıdan girerek halife’yi öldüremediler ancak komşu evlerin damlarından atlayarak hz.Osman’ı öldürmeyi başardılar.

 

Hz.Ali'nin halife oluşu

Hz.Osman’ın öldürülmesinden 5 gün sonra hz.Ali, halife seçildi ve Medine halkı ona mescitte biat etti. Talha ve Zübeyr'in de biat etmesi halk tarafından çok iyi karşılandı. Çünkü Talha ve Zübeyr, hz.Ali’nin haricinde halifeliğin en güçlü adaylarındandı. Diğer şehirlerden temsilciler de Medine’ye gelerek biatlarını yaptılar ve böylece Müslümanların çoğu hz.Ali’nin halifeliğini kabul etmiş oldu.

Halife hz.Osman’ın öldürülmesi ve yerine hz.Ali’nin halife seçilmesi ile birlikte Emevi-Haşimi mücadelesi yeniden başladı. Şam Valisi Muaviye, öldürülen akrabası halife hz.Osman'ın kanını hz.Ali'den talep ederek onun ölümünden hz.Ali’yi sorumlu tuttu.

 

Muaviye'nin hz.Ali'den hoşnut olmayışının nedenleri

Hz.Ali halife seçildiğinde ilk iş olarak hz.Osman zamanında atanmış olan valileri görevden aldı ve böylece valileri değiştirmede acele etmemesi kendisine tavsiye edilmiş olmasına rağmen bunu dikkate almamış oldu

Görevden alınan ve çoğu Emevi sülalesinden olan valiler, yeni halifeye tepkilerini gösterdiler. Bunun üzerine Şam Valisi Muaviye isyan bayrağını açtı. Öldürülen halifenin kanlı gömleğini Şam halkını galeyana getirmek için camide teşhir etti. Mısır Valisi görevinden ayrılarak Muaviye’nin yanına Şam’a gitti. Yemen ve Basra valileri, görevlerinden ayrılarak hz.Osman’ın kanını talep etmek üzere Mekke’de biraraya gelen hz.Aişe, Talha ve Zübeyr’e katıldılar

 

Hz.Aişe'nin hz.Ali ile sorunları

Hz.Aişe, hz.Osman’a karşı isyan başlayınca hac için Mekke’ye gitmişti. Katilleri yakalamakta yavaş davrandığı gerekçesiyle hz.Ali’ye karşı oldu ve kan davası gütmeye başladı. Talha ve Zübeyr'i de yanına aldı ve birlikte hz.Ali’nin halifeliğinden memnun olmayanların çoğunlukta olduğunu düşündükleri Basra şehrine gittiler.

Hz.Aişe, hz.Osman’ın öldürülmesinden önce, “O (Osman) kitabın hükmünü çiğnemiştir,” derken, hz.Osman’ın öldürülüp yerine hz.Ali’nin seçildiğini duyunca “Mazlum olarak öldürülmüştür," dedi. Bu dönüşün nedeni tam olarak bilinmiyor ancak “İfk hadisesi” dolayısıyla hz.Aişe'nin hz.Ali’ye kin duymuş olabileceği düşünülür.

 

Talha ve Zübeyr'in hz.Aişe'ye katılması

Talha ve Zübeyr ise hz.Osman hayatta iken onu eleştirmişler ve aleyhinde bulunmuşlardı. Bunlar başlangıçta hz.Ali’ye biad etmişler fakat umdukları valilik taleplerine olumlu cevap alamayınca ona karşı tavır almışlardı.

Basra Valisi Abdullah ile Talha ve Zübeyr’in Mekke’ye gidip hac dolayısıyla burada bulunan hz.Aişe’ye katılmaları ve hz.Osman’ın kanını talep etmek üzere biraraya gelmeleri, Emevioğulları için bulunmaz bir fırsattı.

Bu arada hz.Ali, kendisine ilk tepki Muaviyeden geldiği için ona karşı savaş hazırlığı yapıyordu. Fakat hz.Aişe ve diğerlerinin Basra’ya gittiklerini haber alınca, onların Basra’ya girmelerine engel olmak için hemen harekete geçti. Fakat geç kalmıştı ve Basralılar hz.Aişe’nin yanında yer aldılar.

 

Cemel Savaşı

Kasım 656’da meydana gelen Cemel Savaşı’nda hz.Aişe ordusunun mağlubiyeti, bu savaşa katılan Ümeyye oğulları kanadının da mağlubiyeti oldu. Talha bin Ubeydullah savaş sırasında, Zübeyr bin Avvam savaştan vazgeçip Medine'ye dönerken yolda öldürüldü. Hz.Ali, savaşı kaybeden hz.Aişe'ye zarar vermedi ancak Medine’ye sürgün etti.

Muaviye, Cemel Savaşı’na fiilen katılmadı ancak savaştan önce hz.Ali’ye karşı ayaklanmaları için Talha ve Zübeyr’e mektuplar yazmıştı.

 

Savaşın sonuçları ve önemi

Cemel Vakası, İslam aleminde yaşanan ilk iç savaştır ve İslam aleminin ikiye bölünmesinde kilometre taşı olan olaylardan birisidir.

 

 

 

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort