Kullanıcı Değerlemesi:  / 13
Kötüİyi 

Hz Ali ye Söylenenler

Hz.Peygamberimizin Hz.Ali ve Ehlibeyt-i hakkında söylediği sözler…

“İÇİNİZDE DEĞERİ BİÇİLMEZ İKİ AĞIR ŞEY BIRAKIYORUM HİDAYET DOLU OLAN ALLAH’IN KİTABI VE EHLİBEYT’İM. BUNLARIN İKİSİNE TUTUNURSANIZ ASLA DOĞRU YOLDAN ÇIKMAZSINIZ. BUNLARIN İKİSİDE KEVSER HAVUZUNUN BAŞI UCUNA VARINCAYA DEK ASLA BİRBİRLERİNDEN AYRILMAYACAKLAR..!!! “

“BEN ALİ İLE TENHADA KONUŞMADIM,LAKİN ALLAH ONUNLA KONUŞTU..!!(açıklama :Peygamber efendimiz Taif muhasarası esnasında hz.Ali’yi tenha bir yere alıp onunla uzun uzadıya konuştuktan sonra eshab bu durumdan dolayı konuşmuşlardı.Bunun üzerine peygamber efendimiz yukarıdaki hadis-i şerif-ini buyurdu…) “

“BENDEN SONRA HALİFELER ONİKİDİR, HEPSİDE KUREYŞ’TENDİR…”

“KIYAMET GÜNÜNDE ALİ’DEN MÜSADESİ OLMAYAN SIRAT KÖPRÜSÜNDEN ASLA GEÇEMEYECEKTİR…”

“AĞAÇLAR KALEM DENİZLER MÜREKKEP OLSA İNSANLAR VE CİNLER HESAP ETSE ALİ’NİN FAZİLETLERİNİ SAYIP BİTİRMEYE YETERLİ OLAMAZLARDI…”

“ALİ’Yİ GÖNDERMİŞ OLDUĞUM HER SAVAŞTA CEBRAİL ONUN SAĞINDA , MİKAİL SOLUNDA VE BİR MELEKTE ÖNÜNDE BULUNURDU.ŞANI YÜCE ALLAH NUSRETİ VE ZAFERİ ALİ’YE VERENE KADAR DA BİR BULUT ONA GÖLGE EDERDİ…”

“HER KİM ALİ’Yİ DİLİ İLE SEVERSE İMANININ ÜÇTE BİRİNE SAHİP OLUR.HER KİM ALİ’Yİ DİLİ VE ELİ İLE SEVERSE İMANININ ÜÇTE İKİSİNE SAHİP OLUR VE HER KİM ALİ’Yİ DİLİ ELİ VE KALBİ İLE SEVERSE İMANIN TÜMÜNE SAHİP OLUR…”

“İslam’ın esası beni ve ehlibeyt’imi sevmektir….”

“Dört kişi kıyamet gününde muhakkak şefaatime nail olacaklardır ,onlar ;zürriyetime ikramda bulunanlar ,onlara işlerinde yardımcı olanlar ,ihtiyaçlarını karşılamak için onlara yardıma koşanlar ve onları kalbi ve dili ile sevenler…”

“Evladınızı üç şeye yetiştiriniz,benim ve ehlibeyt-imin sevgisine ve kur-an okumasına…”

“Ehlibeyt-imi en çok seven hesap gününde sırat köprüsünden en sağlam geçecek olandır….”

“Her evladın onlara sığınacağı bir baba tarafı vardır.Fatıma-nın oğulları Hasan ve Hüseyin bu durumdan hariçtirler.Ben onların veli-si ve sığınağıyım.Kendileri benim zürriyetimdir,benim tıynetim-den yaratılmışlardır.Onların faziletlerini tekzip edenlerin vay haline olsun.Onları seven kişileri ALLAH sevecek ve onları buğz edenleri ALLAH buğz edecektir…”

“Ey Fatıma kıyamet gününde ben,sen,oğulların Hasan ve Hüseyin ve kocan Ali aynı makamda olacağız….”

“Her kim beni,kızım Fatıma-yı oğulları Hasan ve Hüseyini ve kocası Ali-yi severse kıyamet gününde benimle beraber derecemde olacaktır…”

Cennete ilk olarak ben,Ali ,Hasan ve Hüseyin gireceğiz .Sonra arkamızdan zürriyetimiz ve onların arkasından kadınlarımız girecektir.Bizi sevenler ise sağımızdan ve solumuzdan beraber geçecektir…”

“Yanıma bir melek gelip şöyle müjdeledi ,kızın Fatıma cennet kadınlarının en önde gelenidir ve oğulları Hasan ve Hüseyin cennet gençliğinin efendileridirler…”

“Ali,Fatıma,Hasan ve Hüseyin –e karşı savaş içinde olanlara karşı bende savaş içindeyim…”

“Ehlibeyt-ime karşı davranışlarınızdan dolayı ALLAH’ın azabını sizlere şimdiden hatırlatmak istiyorum…”

“Yıldızlar insanların denizlerde kaybolmaması için bir tutunaktır.Ehlibeyt-im ise ümmetimin ihtilaflara düşmemesi için onlara bir tutunaktır.Araplardan bir kabile ehlibeyt-ime karşı mualefet ederse o zaman hepside ihtilafa düşüp ,şeytanın hizbinden olurlar…”

“Muhammed-in ehlibeyt-ini bir gün sevmek bir senelik ibadetten daha hayırlıdır.Her kim bu minval üzere vefat ederse şüphesiz cennete girecektir…”

“ALLAH’a and olsun ki bizi sevmeyenleri şanı yüce ALLAH cehenneme dökecektir….”

“BİZ EHLİBEYT İLE HİÇ KİMSE KIYAS EDİLEMEZ..!!!!!”

“En hayırlınız ehlibeyt-ime karşı hayırlı olandır…”

“ALİ BENDEN SONRA BÜTÜN MÜMİNLERİN VELİSİDİR…!!!!”

“Bana itaat eden şüphesiz ALLAH’a itaat etmiştir.Bana karşı asi olan şüphesiz ALLAH’a karşı asi olmuştur.Her kim Ali’ye itaat ederse şüphesiz bana itaat etmiştir ve her kim ona karşı asi olursa bana karşı asi olmuştur…”

“Ey Ali beni terk eden şüphesiz ALLAH’ı terk etmiştir.Seni terk eden de şüphesiz beni terk etmiştir…”

“Ey ALLAH’ım Ali ne tarafa giderse hakkı onunla beraber kıl…”

“Ali’nin kapısı müstesna mescide açılan tüm kapıları kapatın.ALLAH’a and olsun ki ben kendimden kapılarınızı kapatıp Ali’nin kapısını açık bırakmadım.Ben sadece ALLAH’tan emredileni yerine getirdim…”

“Ey Ali sen ,dünya ve ahirette seyyidsin.Senin sevdiğin benim sevdiğimdir ,benim sevdiğim ise ALLAH’ın sevdiğidir ,benim sevdiğim ise ALLAH’ın sevdiğidir.Senin düşmanın benim düşmanımdır,benim düşmanımda şüphesiz ALLAH’ın düşmanıdır.Ben den sonra seni sevmeyenlerin vay hallerine olsun…”

“Her kim hayatım gibi yaşamak ve ölümüm gibi vefat etmek isterse ,ben den sora Ali’yi kendine veli edinsin.Ali sizleri doğru yoldan çıkarmaz ve sizleri dalalet yoluna sürüklemez…”

“Bu Ali takva sahiplerinin amiri ve günahkarların katilidir.Ona yardım eden zafere erecektir,onu küçük düşürmek isteyenler ise şüphesiz kendileri küçük düşeceklerdir…”

“Ey Fatıma razı olmazmısın ki ALLAH yeryüzündekilere baktı ve iki kişiyi seçti.Biri baban ve öbürü ise kocandır.Kocanı kendime vasi olarak almayıda emretti….”

“Şanı yüce ALLAH bana kendisinin dört kişiyi sevdiğini bildirdi ve benimde onları sevmemi emretti.Ali o dört kişidendir,Selman,Mikdad ve Ebu Zer’dir…”

“Ey ALLAH’ım sana ve bana en sevgili olan kulunu bana gönder ki benimle beraber şu elimdeki kızartılmış kuşun etinden yesin biraz zamandan sonra Ali geldi beraber yediler…”

“Ey Ali seni Medine’de yerime HALİFE olarak bırakmadan ayrılmam doğru olmaz…”

“Ey eshabım sizden önce Kevser havuzumun başı ucuna varacak ve ilk İslam olan Ali’dir…”

“Cennet üç kişiye şevklidir,ALİ , SELMAN , ve AMMAR’a…”

“Ali hakkında bana üç şey vahyolundu ,Ali Müslümanların efendisi,Ali takva sahiplerinin İMAMI ve elleri ve ayakları pak olanların önderidir…”

“Ey Ali ümmetim benden sonra sana karşı hainlik edecektir….”

“Ali’ye bakmak ibadettir…”

“Ali’yi zikretmek ibadettir…”

“Ben ALLAH’ın azabı ile korkutanım.Ali ise hadi dir.Ey Ali benden sonra hidayete ancak seninle varılabilir….”

“İnsanlar çeşitli seceredendirler.Ben ve Ali ise aynı seceredeniz.(aslımız aynı)…”

“Şanı yüce ALLAH her peygamberin zürriyetini kendi sulbünden kılmıştı.Benim zürriyetimi ise Ali’nin sulbünden kıldı…”

“Adalet kılmakta elim ve Ali’nin eli eşittir…”

“Ey Ali sen Ka’be nin (Beytullah’ın) menzilindesin.Sana gelinir,sen ise gitmezsin.Şayet bu toplum hilafeti sana vermeye gelirse onlardan kabul et.Fakat gelmezlerse sen onların yanına gitme…”

“Ey Ali sen kıyamet gününde elinde bir sopa ile Kevser havuzumun başına gelen münafıkları kovacaksın…”

“Ali hakkında şüphe içinde ölen,kabrinde boynunda ateşten bir halka ile hesap gününe kadar kalacaktır….”

“Ali ve şia’sı (taraftarları) kıyamet gününde kurtuluşa erenlerdir…”

“Ali benden,Harun un Musa’ya olan mertebesindedir…”

“Ali insanların en hayırlısıdır,bundan kim şüpheye düşerse kafir olur….”

“Ali ben’den,başımın gövdemdeki yeri gibidir.Ali benden gözümün başımdaki yeri gibidir.Beden başsız baş göz’süz hidayeti bulamaz….”

“Ali selamet kapısıdır.Her kim o kapıdan içeri geçerse mümindir her kim dışarı çıkarsa kafirdir…”

“Ali cennet ve cehennemi bölendir.Cennet; bu bizi seven diyecek ve cehennem ise;bu bizi sevmeyen diyecektir…”

“Ali’ye bakmak insana rahatlık verir.Ona samimi bağlanıp sevmek ise ibadettir…”

“Şanı yüce ALLAH Ademi yaratmadan ondörtbin yıl önce ben ve Ali ALLAH’ın elinde tesbih ve takdis eden bir nur idik .Şanı yüce ALLAH Adem’i yarattığında o nuru Adem’in sulbüne verdi.Böylece nurumuz bir sulbten öbür temiz sulbe intikal ederek Abdulmüttalib’e vardık.Orada ikiye ayrıldık bir kısmı ben ve öbür kısmı ise Ali’dir…”

“Her peygamberin varisi ve vasisi vardır,benim varisim ve vasim Ali’dir…”

“Gökler ve yerler terazinin bir tarafına konsa Ali’nin imanı da terazinin öbür tarafına konsa şüphesiz Ali’nin imanı daha ağır basar…”

“Bir insan Nuh aleyhisselamın kavmi içinde yaşadığı müddet kadar yaşayıp ALLAH’a ibadet etse,Uhud dağı kadar altını olup hepsini ALLAH’ın yolunda dağıtsa;Ömrü bin yılı aşıp he yıl hacca gitse;Safa ve Merve tepeleri arasında mazlum olarak öldürülse ve bütün bunlara rağmen kendine Ali’yi VELÜYYÜLEMR olarak kabul etmedikçe asla cennetin kokusunu alamayacak ve oraya giremeyecektir…”

“İnsanlar Ali’nin sevgisi üzerine toplansaydılar,ALLAH cehennemi yaratmazdı…”

“Ali’nin Amru bin Abduved’de karşı savaşırken bir darbesi ümmetimin tüm iyi işlerinden daha faziletlidir….”

“ALLAH gökleri ve yerleri yaratmadan bin yıl önce cennetin kapısına şöyle yazılmıştı;ALLAH’tan başka ilah yoktur.Muhammed onun elçisidir ve Ali Bin Ebu Talib’te Peygamberin kardeşidir….”

“Ali insanların içinde Kul huva-Allahu ahed suresi’nin Kur-an’daki yeri gibidir….”

“Ali’nin bu ümmetin üzerindeki hakkı,baba’nın evladı üzerindeki hakkı gibidir….”

“Ali’yi sevmek ateşten kurtuluştur….”

“Ali’nin sevgisi ,ateşin odunu yediği gibi günahları yer….”

“Ali’yi sevmek güzel bir şeydir ki onun yanında kusur zarar vermez,Ali’yi sevmemek öyle bir kusurdur ki yanında hiçbir iyilik yarar vermez…”

“SIRRI’MIN SAHİBİ ALİ’DİR …”

 “SADIKLAR (SIDDIKLAR) ÜÇTÜR ;HABİBİ NECCAR ,HİZKİL AL-İ FİRAVN’UN MÜMİNİ VE ALİ BİN EBU TALİB. ÜÇÜNCÜSÜDE HEPSİNDEN DAHA FAZİLETLİDİR….”

“Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir, babaları (Ali) ise onlardan daha faziletlidir….”

“EY ENSAR TOPLULUĞU ONA TUTUNDUĞUNUZ HALDE ASLA DOĞRU YOLDAN ÇIKMAYACAĞINIZ BİR ŞEYİ SİZE BİLDİREYİM Mİ..? HAZIR OLAN ENSAR TOPLULUĞU DEDİLER Kİ ;EVET EY RESÜLALLAH,BUNUN ÜZERİNE RESÜLALLAH ŞÖYLE BUYURDU; İŞTE O ALİ’DİR..!! ONU,BENİ SEVDİĞİNİZ SEVGİ İLE SEVİNİZ VE BANA İKRAM ETTİĞİNİZ GİBİ İKRAM EDİNİZ..!! BUNLARI SİZLERE SÖYLEMEMİ CEBRAİL ALEYHİSSELAM ŞANI YÜCE ALLAH’TAN BANA EMRETTİ….”

“ALİ BENDEN BEN ALİ’DENİM.BENİM YERİME ANCAK BEN VEYA ALİ EDA EDEBİLİR…”

“ŞANI YÜCE ALLAH,ALİ HAKKINDA BANA ŞU AHDİ VERDİ;ALİ BENDEN SONRA HİDAYET BAYRAĞIDIR;ALİ VELİLERİN İMAMI VE BANA İTAAT EDENLERİN NURUDUR.KENDİSİ TAKVA EHLİNİN İLTİZAM ETTİKLERİ KELİMEDİR.HER KİM ONU SEVERSE BENİ SEVMİŞTİR VE HER KİM ONU SEVMEZSE ŞÜPHESİZ BENİ SEVMEMİŞTİR…”

“EY ENES BU KAPIDAN İLK GİREN;MÜMİNLERİN EMİRİ ELLERİ AYAKLARI PAK OLANLARIN ÖNDERİ VE İMAN EDENLERİN İLKİ VE EFENDİSİDİR..!!! BUNUN ÜZERİNE HZ.ALİ KAPIDAN İÇERİ GİRDİ….”

“ALİ MÜMİNLERİN ARIBEYİDİR….”

“ben ve Ali insanlara karşı ALLAH’ın hüccetiyiz…”

“Ey Ali şanı yüce ALLAH’tan kendi nefsim için ne istediysem senin içinde istedim.ALLAH tüm istediklerimi kabul etti yalnız peygamberlik bundan hariç…”

“HER KİM ADEM’İN İLMİNE;NUH’UN ANLAYIŞINA;İBRAHİM’İN HİLMİNE :YAHYA’NIN ZÜHDÜNE VE MUSA’NIN KUVVETİNE BAKMAK İSTERSE ALİ BİN EBU TALİB’E BAKSIN..!!!(açıklama :bütün yüce peygamberlerin sıfatlarını görmek isteyen Hz. Ali’ye bakmak ile yetinebilir.Nitekim Hz.Ali en yüce değerlere sahiptir)

“Ey Ali sen eshabımın SEYYİDİSİN…!!!”

“Mi’raca çıktığımda arşın ortasında şöyle bir yazı gördüm;ALLAH’tan başka ilah yoktur.Muhammed o’nun elçisidir,o’nu Ali ile teyid ve nusret ettim…”

“Ey ALLAH’ım Ali’yi bana göstermeden canımı alma…”

“Ey insanlar akıllanacakmısınız..?? yoksa üzerinize nefsim gibi olan birini gönderirim ki,ALLAH yolunda boyunlarınızı vurur,sizleri ve zürriyetinizi esir alır..!! sonra yanında oturan hz.Ali’nin elinden tutup şöyle devam buyurdular; o adam budur..!!(bu hitap Taif seferi sırasında müşriklere tehtit amaçlı söylenmiştir)

“Ali bu ümmetin içinde KA’BE gibidir.Ona bakmak ibadet ve onu hac etmekte farzdandır…”

“Ben cennetin şehriyim,Ali ise onun kapısıdır.Cennete kapısından başka bir yerden girebileceğini söyleyen yalancıdır…”

“Ali ilmimin yeridir…”

“Ali’ye bin kapı ilim öğrettim.Her kapısı bin kapı daha açar…”

“Ey Ali seni benim ve ümmetimin arasında ilim olarak bıraktım , her kim seni takip etmezse kafir olur..”

“BENDEN SONRA FİTNELER OLACAKTIR.O ZAMAN ALİ BİN EBU TALİB’İ İLTİZAM ETMEYİ UNUTMAYINIZ.ÇÜNKİ KENDİSİ KIYAMET GÜNÜNDE BENİ İLK GÖRECEK VE BENİMLE İLK TOKALAŞACAK OLANDIR.KENDİSİ GÖKLERİN EN YÜCESİNDE BENİMLE BERABER OLACAK VE KENDİSİDE HAK VE BATILI BİRBİRİNDEN AYIRDEDEN FARUKTUR…”

“TERKETTİKLERİMİN EN HAYIRLISI ; VAADETTİĞİMİ YERİNE GETİREN VE BORCUMU ÖDEYEN ALİ BİN EBU TALİB’DİR…”

“Ali dünya ve ahirette benim BAYRAKTARIMDIR…”

“BEN ALİ’DEN ALİ BENDENDİR.!! BUNUN ÜZERİNE CEBRAİL ALEYHİSSELAM ŞÖYLE BUYURDU ; BENDE SİZDENİM…”

“ÜMMETİMİN EN BÜYÜK SADIKI VE EN BÜYÜK FARUK’U ALİ’DİR…”

“ALİ VE ŞİA’SI (TARAFTARLARI) İNSANLARIN EN HAYIRLILARIDIR…”

“Ali kıyamet gününde ümmetimin üzerine benim hüccetimdir…”

“Ey Ali sen dünya ve ahirette benim KARDEŞİMSİN…”

“Ben kimin mevlası isem Ali’de onun mevlasıdır.Ey ALLAH’ım her kim Ali’yi kabullenirse sen onu kabullen, ve her kim inkar edip düşman olursa sende ona düşman ol…”

“İman edenleri tanımak Ali’ye olan sevgilerinden belli olur…”

“Dünya ehline sabah yıldızı parlayıp göründüğü gibi Ali cennette öyle parlayıp görünecek…”

“Ali’nin eti etim ve kanı kanımdır…”

“Benim vasim,sırrımın yeri ve terk ettiklerimin en hayırlısı ALİ’dir..”

“Ey AMMAR tüm insanların bir vadiye gittiklerini ve onlara mualif olarakda Ali’nin başka bir vadiye gittiğini görürsen Ali’yi takip et.Nitekim Ali seni doğruluktan çıkarmaz ve sapıklığa sürüklemez…”

“Ey Ali müjdem olsun ki hayatın ve ölümün benimle beraberdir…”

“DAHA BENİMLE KİMSE MÜSLÜMAN OLMADAN YEDİ YIL BOYUNCA MELEKLER BANA VE ALİ’YE SELAT ETTİLER…”

“BENİMLE İLK NAMAZ KILAN ALİ’DİR…”

“BEN PEYGAMBERLERİN EFENDİSİYİM,ALİ’DE VASİLERİN EFENDİSİDİR…”

“NURU NUR İLE EVLENDİRMEMİ ALLAH BANA EMRETTİ…”

 “ALİ’Yİ ÇEKEMEYEN BENİ ÇEKEMEMİŞTİR VE DOLAYISIYLA ŞÜPHESİZ KAFİR OLUR…”

“ALİ CENNET KAPISINA ASILAN BİR HALKA GİBİDİR HER KİM CENNETE GİRMEK İSTİYORSA ONA ASILMALIDIR (TUTUNMALIDIR)

HZ.MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V.)

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort