SEÇİLMİŞ KAYNAK KİTAPLAR

 

 

 

 

 

 

1)  Alevi-Bektaşi Yolu, Celalettin Ulusoy, 1985 Ankara.

2)  Bektaşilik Alevilik, Doç. Dr. Bedri Noyan (6 Cilt) Ardıç Yayınları, 2005 Ankara.

3)  Vilayetname- HacıBektaş Veli,Karacaahmet Sultan Derneği, 2002, İstanbul.

4)  Nehçül Belaga- Hz. Ali, Karacaahmet Sultan Derneği 2003, İstanbul.

5)  Makalat- HacıBektaş Veli, Haz. Aziz Yalçın. Der Yay. 1999 İstanbul.

6)  Pir Sultan Abdal Divanı- ŞahkuluDergahı, 1998 İstanbul.

7)  Öz Kaynaklarına Göre Alevilik, RızaZelyut, Karacaahmet SultanDerneği, 2003 İstanbul.

8)  Alevilik, MehmetYaman, Garip Dede Derneği 2005 İstanbul.

9)  Alevilik-Bektaşilik (3 Cilt) Ali Duran Gülçiçek, 2004 İstanbul.

10) Buyruk- İmam CaferiSadık, ŞahkuluDergahıYayını 2005 İstanbul.

11)  Mesnevi-Mevlana (4 Cilt) İnkılap Yayınları 1998 İstanbul.

12)  Mezhepler veTarikatlar Tarihi, E. B. Şapolyo Elif Kitabevi 2005 İstanbul.

13)  Bektaşilik, Baki Öz (Bütün Kitapları) Can Yayınları 2002 İstanbul.

14)  Fuzuli Divanı, A. Gölpınarlı, İnkılap Yay. 2002 İstanbul.

15)  Oğuzlar, Prof. Dr. Faruk Sümer, 2002 İstanbul.

16)  Safevi Devletinin Kuruluşu Prof. Dr. Faruk Sümer, 1976 Ankara.

17)  İslam Mezhepleri veŞiilik, A. Gölpınarlı, Der Yay. 1979 İstanbul.

18)  Şamanizm, Prof. Dr. Abdulkadir İnan, 1972 Ankara.

19)  Türk Ebediyatında İlk Mutasavvuflar; Prof. Dr. F. Köprülü, 1981 İstanbul.

20)  Yunus Emre Divanı, KültürBakanlığı, 1995 Ankara.

21)  Oniki İmamlar, A. Gölpınarlı, 1979 Der. Yay. İstanbul.

22)  Alevilik Olayı, Cemal Şener, Etik Yayınları, 2004 İstanbul.

23)  Aleviler’in Etnik Kimliği, Cemal Şener, Etik Yayınları, 2004 İstanbul.

24)  Atatürk ve Aleviler, Cemal Şener, Etik Yayınları, 2006 İstanbul.

25)  Şamanizm, Cemal Şener, Etik Yayınları, 2004 İstanbul.

26)  Bektaşilik ve Edebiyatı, Besim Atalay, Ant Yayınları, 1994 İstanbul.

27)  Bektaşilik Tarihi, John KingsleyBirge, Ant Yayınları 1991 İstanbul.

28)  Şeyh Şafi Buyruğu, MehmetYaman, 1994 İstanbul.

29)  Uyur İdik Uyardılar, İ. Melikof, Cem Yayınları 1993 İstanbul

30)  Alevi-BektaşiNefesleri, A. Gölpınarlı, 1958 RemziKitabevi İstanbul.

31)  AlevilerdeSemah, İlhan Cem Erseven, Ant Yayınları 1998 İstanbul.

31)  DivanıHikmetten Seçmeler, AhmetYesevi, Kültür Bakanlığı 2001 Ankara.

32)  Kurtuluş Savaş’ındaBektaşiler, HülyaKüçük, Kitap Yay. 2002 İstanbul.

33)  Yedi Ulular, Celalettin Ulusoy 1974 Ankara.

34)  Türk Halk Hareketleri veDevrimler, Çetin Yetkin, 2002 İstanbul.

35)  İlk Müslüman Türk Devletleri, M. Çağatay Uluçay. M.E.B. 1998 Ankara.

36)  Bektaşiliğin İçyüzü, Tevfik Oytan, Demos Yayınları, 2006 İstanbul.

 

İslam Ansiklopedisi (15 cilt) 

Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi (5 Cilt) İsmail Özmen 

Bektaşilik (383 s.) Murat Sertoğlu    (1969 baskı SAHAFLAR'da bulunan nadir bir kitap)

Türk Edebiyatı’nda Türkçe Fütüvvetnameler 

Türkiyede Alevi-Bektaşi, Ahi ve Nusayri Zümreleri (254 s.) 

Gerçek İslam Dini 1-2-3 Cildin 3. baskısı (325 s.) Şinasi Koç 

İslam'da ve Diğer İnanç Sistemlerinde Oruç-Kurban (159 s.)

Anadolu Alevi Müslümanlığı (229 s.) 

Bektaşi Tetkikleri (112 s.) 

Saadete Ermişlerin Bahçesi Fuzuli

Ahmet Yesevi (Hikmetler) (330 s.)

Nehcül Belaga Hz Ali’nin Buyrukları

Hacı Bektaş Veli’nin Makalatı Aziz Yalçın

Alevilikte Cem (94 s.) Mehmet Yaman

Alevilikte Cenaze Hizmetleri (88 s.) Mehmet Yaman

Alevilikte Dedeler Ocaklar ( Ali Yaman)

A’dan Z’ye Alevilik Nedir? (192 s. Cep kitabı) Ali Yaman

Bektaşi Fıkraları (Derleme)

Hz. Hüseyin ve Kerbela Derleme(64 s. Cep kitabı) 

Erdebilli Şeyh Safi Buyruğu (158 s.) 

Onaltıncı Asırda Rafızilik Bektaşilik Ahmet Refik 

Buyruk Çev. Mehmet Yaman (Bu kitap Mannheim AKM’den alınabilir)

CANCANA Fikret Otyam (Bu kitap Mannheim AKM’den alınabilir)

Abdal Musa Sultan Velayetnamesi (192 s.) A. A. Atalay

Aşık Demani Baba (80s.) A. A. Atalay 

Aşık Dertli Baba (208 s.) A. A. Atalay 

Aşık İbreti (208 s.) A. A. Atalay 

Cabbar Kulu (96 s.) A. A. Atalay

Ehlibeytin Mucizeleri (320 s.) A. A. Atalay

Erzurumlu Aşık Noksani Baba (144 s.) A. A. Atalay 

Fatıma Anamız (272 s.) A. A. Atalay 

Gel Kendine Deli Gönül (240 s.) A. A. Atalay 

Gülzarı Hasaneyn (464 s.) A. A. Atalay 

Hz. Ali’nin Faziletnamesi (160s.) Yemini

Hz. Muhammed ve Oniki İmamlardan Hadisler (352 s.) A. A. Atalay 

İmam Cafer Sadık Buyruğu (288 s.) A. A. Atalay 

Kumru Kenzül Mesaib (416 s.) A. A. Atalay 

Seyit Nizamoğlu (304 s.) (Çev. Mehmet Yaman) A. A. Atalay 

Tam Hüsniye (192 s.) A. A. Atalay 

Virani Divanı ve Risalesi (352 s.) A. A. Atalay 

Alevi Bektaşiliğin Dayanakları (176 s.) Ali Ağa Varlık 

Allah Hedef Can Nokta (160 s.) Ali Ağa Varlık 

Hanedanı Ehlibeyt Neden Hor Görüldü (240 s.) Ali Ağa Varlık

İslamiyetin Özü ve Alevilik Bektaşilik (192 s.)

Hak Yolu (432 s.) Ali İrfan 

Başlangıcından Günümüze Dersim Tarihi (464 s.) Ali Kaya 

Aleviliğe İftiralara Cevaplar (208 s.) Baki Öz 

Alevilik İle İlgili Osmanlı Belgeleri (304 s.) Baki Öz 

Alevi Tarihinden İzler (160 s.) Baki Öz

Atatürkün Anadolu’ya Gönderiliş Olayının İçyüzü (176 s.) Baki Öz 

Belgelerle Koçgiri Olayı (336 s.) Baki Öz 

Hacı Bektaş Veli Fevaid (96 s.) Baki Öz 

İslam Dünyası ve Kemalizm (160 s.) Baki Öz 

Kurtuluş Savaşı’nda Alevi-Bektaşiler (144 s.) Baki Öz 

Bektaşilik Alevilik Nedir (640 s.) Bedri Noyan 

Demir Baba Vilayetnamesi (176 s.) Bedri Noyan

Hacı Bektaş Veli Vilayetnamesi (448 s.) Bedri Noyan

Veli Baba Menakıbnamesi (304 s.) Bedri Noyan 

Leylak Zamanı (80 s.)Belgin Özeren 

Alevi- Bektaşi Tarihi (320 s.) Burhan Kocadağ 

Doğudaki Aşiretler, Kürtler-Aleviler (288 s.) Burhan Kocadağ 

Şahkulu Dergahı ve İstanbul Bektaşi Tekkeleri (320 s.) B. Kocadağ 

Gönlün Dili Bahçenin Gülü (160 s.) Durmuş Günel 

El Ele El Hakka (216 s.) Durmuş Günel 

Müseyip Gazi Kerbelanın İntikamı(224 s.) Emrullah Eraslan 

Eba Müslüm’ün Tabutu (184 s.) Emrullah Eraslan 

Gerçek Tarihiyle 32 Peygamber ve İslam Dini (480 s.) E. Eraslan 

Anadolu’da Yaşayan Dergahlar (256 s.) Eraslan Doğanay 

Ehli Beytten Bir Deste Gül (272 s.) Erdal Doğan 

Sınırsız Yolculuk (192 s.) Erdal Doğan 

Ahlâksal Yaşam ve Barışık Düzen (208 s.) Fethi Erdoğan 

Gezdim (144 s.) Garip Bektaş 

Yazdım (144 s.) Garip Bektaş

Vahisiz Yaşayan Dinler (256 s.) Garip Salim Güler 

Allah-u Teâla Vâhid (596 s.) Garip Salim Güler

Alevilik Bektaşilik Araştırmaları (464 s.) Gülağ Öz 

İslamiyet Türkler ve Alevilik (312 s.) Gülağ Öz 

Alevilikte Ön Bilgiler ve Cem Zakirlik (336 s.) Gürani Doğan 

Hasret Türküleri (80 s.) Hacı Bektaş Şahin

Kur’an’da Hikmet İncil’de Hakikat (190 s.) Halil Öztoprak 

Reddiye ve Tekzibiyye (96 s.) Dr. Hasan Kolcu

Yaşamın Verdikleri Şiirlerde (400 s.) Hasan Sevin 

Gökçe Kadın (224 s.) Hüseyin Ecer 

Kul Himmet Ûstadım (144 s.) İbrahim Aslanoğlu 

Pir Sultan Abdallar (528 s.) İbrahim Aslanoğlu 

Aşık Kerem İle Aslı Han (192 s.) İsmail Büyüktaş 

Ferhat ile Şirin (112 s.) İsmail Büyüktaş 

Melekşah İle Güllühan ( 96 s.) İsmail Büyüktaş 

Şahmaran İle Hatemtay Hikayesi (240 s.) İsmail Büyüktaş 

Aşk Doğunca ( 256 s.) İsmail Büyüktaş 

Şah İsmail (256 s.) İsmail Onarlı 

Bir Ozanın Kaleminden (384 s.) Mahmut Erdal

Gölgesiz Işıklar -I- Alevilik Öncesi (176 s.) Mahmut Reyhani 

Gölgesiz Işıklar -II- Tarihte Aleviler (192 s.) Mahmut Reyhani 

Gölgesiz Işıklar -III- Mezhepte Aleviler (320 s.) Mahmut Reyhani 

Gölgesiz Işıklar -IV- Haksızlık ve Haklılık (416 s.) Mahmut Reyhani 

Muhammed Ali Bu Mum Söndürülmeseydi (176 s.) Mehmet Dilber 

İnançta Devrim (Evrensel Çağrı) (240 s.) Mehmet Dişkıran

Lâ Feta İllâ Ali Lâ Seyfe İllâ Zülfikâr (144s.) Mehmet Dişkıran 

Alevi Ozanlar ( 232 s.) Mehmet Şimşek 

Yemenli Veysel Karani (216 s.) Mehmet Şimşek

Öyküleriyle Şiirlerde Ocak Köyü (256 s.) Mehmet Şimşek 

Güldürü Ustalarından Seçilmiş Fıkralar Mehmet Şimşek

Yanık Bir Türküdür Sevdam (144 s.) Metin Şimşek 

Ana Huzursuz (64 s.) Mustafa Kalaycı 

İlk Alevi Kimdir? (96 s.) Nasreddin Eski Ocak 

Yaratıcının Azameti, Kur’anda Reenkarnasyon ( 96 s.) N. Eskiocak 

Alevilik-Bektaşilikte Çevre (96 s.) Nukret Endirçe 

Şakıyan Turna Şahturna (224 s.) Ozan Şahturna

Geçmiş ve Gelecek Gözüyle Alevilik (368 s.) Rıza Algül

Hacı Bektaş Veli (Piyes) (144 s.) Sabahaddin Engin

Sayın Soytarı (Piyes) (112 s.) Sabahaddin Engin 

Yunus Emre (Piyes) (144 s.) Sabahaddin Engin

Düş Kangrenleri (64 s.) Sertan Sarıoğlu 

Binboğalı Kökçüler (Tarihi Roman) (734 s.)Süleyman Çiltaş 

Binboğalı Son Kökçüler (Tarihi Roman) (464 s.)Süleyman Çiltaş 

Zöre Zöre (224 s.) Süleyman Çiltaş 

İmam Ali’nin Faziletleri...Menkıbeleri (240s.) Şeyh Sefaeddin Aksoy 

Usul-u Kafi (İmam Cafer İlim Yolu (272 s.) Tacettin Uluç 

Aşık Daimi (480 s.) Yadigar Aydın Orhan 

Kulhak (304 s.) Yusuf Şahin 

Baba İshak Destanı (288 s.) Zeki Büyüktanır  

Türkçe Tapınma (144 s.) Zeki Büyüktanır 

Pir Sultan Abdal Destanı (288 s.) Zeki Büyüktanır  

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort